HELSENORGE

Tilskudd til kompetansehevende tiltak er utlyst

Tilskudd for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er utlyst av helsedirektoratet. Søknadsfrist er 1.mars og ordningen er for kommunehelsetjenesten. ​Utlysningsteksten er noe endret fra tidligere år. Det er presisert at det gis tilskudd til kvalitetsutvikling av tjenestene, med blant annet implementering av nye organisasjonsformer og verktøy, i tillegg til kompetanseheving.

Informasjon om tilskuddet finnes på nettsidene til Helsedirektoratet og lenke til søknadsskjema vil bli publisert på nettsidene til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren i Troms og Finnmark behandler søknader fra Nord-Norge. 

Ta gjerne kontakt med Statsforvalteren, oss i «Lindring i nord» eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for råd og veiledning