HELSENORGE

Sommerstengt

Les om stengetidene til Lindring i Nord og palliativt team Tromsø.

​Lindring i nord har stengt uke 27-30 (mandag 4. juli -søndag 31. juli).


Palliativt team ved UNN Tromsø vil ha stengt uke 25 – 34 (mandag 20. juni- søndag 28. august).
Funksjon ivaretas av vakthavende leger og sykepleiere på sengepost.