HELSENORGE

Nye opplæringsvideoer publisert av Lindring i nord

Som forberedelse til kurs i lindrende behandling ble det laget 3 opplæringsvideoer av onkolog og overlege Sigve Andersen i Lindring i nord.

Disse er nå tilgjengelig for alle på hjemmesiden vår, og kan fritt brukes til egen kompetanseheving eller internundervisning i grupper. 

Opplæringsvideoene er :

  • «Basal smertebehandling i palliasjon»
  • «Innføring i lindrende skrin»
  • «Konvertering av opioider – konverteringstabellen».

Opplæringsvideoene finnes under «Kurs, konferanser og utdanning»