HELSENORGE

Ny søknadsløsning for blå resept

HELFO har etablert elektronisk søknadsløsning for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept og ved yrkesskade.

​ Den nye løsningen erstatter søknadsformater på papir og elektronisk søknad i e-reseptløsningen (M2) fra 1. mai 2021. En av fordelene med løsningen er at man får umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller har gått videre til manuell saksbehandling i HELFO.

Les mer på Helfo.no