HELSENORGE

Disse kommunene fikk tildelt midler til kompetansehevende tiltak i 2023

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter og pårørende. Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med «Lindring i nord» behandlet søknadene for de nordnorske fylkene.

15 kommuner har fått nye kompetansemidler i år. Se hvem her.

Lindring i nord vil invitere kommunene som har fått midler til et møte på Teams 06.09.2023 ( med forbehold om datoen). Kontaktpersoner for prosjektene vil få invitasjon på e-post.