HELSENORGE

Delfistudie om omsorg til døende

International Collaborative for Best Care for the Dying Person gjennomfører en Delfistudie (spørreundersøkelse).  Målet med studien er å få internasjonal enighet om kjerneelementene i god omsorg for døende.

​Du kan delta ved å fylle ut et nettbasert skjema.

Mer informasjon og lenke til spørreskjema på hjemmesiden til Helse Bergen.