HELSENORGE

Betydning av hjem i livets sluttfase

Betydningen av hjemmet i livets sluttfase er sentralt for mange.

Denne diskusjonsartikkelen tar opp ulike sider ved begrepet hjem.