HELSENORGE
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Barn som pårørende

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og de trenger å forstå hva som skjer. Helsepersonells oppgave er først og fremst å støtte foreldrene i deres ivaretakelse av barna. Det er viktig å avklare barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning. Hva som skal til for å dekke barnets behov, må vurderes individuelt.

Fant du det du lette etter?