Helsenorge

Prosedyre for lindrende behandling ved Covid-19

Prosedyre for helsepersonell for lindring av døende Covid-19 pasienter som ikke skal intensivbehandles eller hvor intensivbehandling avsluttes.

Prosedyrene er utarbeidet ved UNN, men kan også være aktuelle i kommunehelsetjenesten.