HELSENORGE

Utlevering og lagring av data

Først må du få aksept for å få tilgang til disse dataene fra dataeier, som er dataansvarlig. Dataansvarlig vil normalt være de ulike helseforetakene. For å få uttrekk av data fra ulike systemer, eller ved behov for påkobling av utstyr til eksisterende nett/system, skal bestillingen komme fra dataansvarlig.  

Dataansvarlig bestiller uttrekk av data fra Helse Nord IKT. Helseforetakene har dedikerte bestillere som skal sende bestillingen. Oppdraget sendes fra det enkelte helseforetak via bestillerportalen: https://bestillerportalen.hn.helsenord.no/  

Hvordan skal bestillingen se ut? 

Bestillingen bør være konkret og bør inneholde informasjon som gjør at Helse Nord IKT kan sikre at du har fått tillatelse fra dataansvarlig til å hente ut aktuelle data. Du bør likevel være forberedt på at Helse Nord IKT kan be deg delta på et mottaksmøte, hvor de går gjennom bestillingen og ber om ytterligere informasjon om hvilket uttrekk du behøver.  

Hva vil skje videre i prosessen? 

Etter at Helse Nord IKT mottar bestillingen vil de forsøke å følge prosessen for Felles innboks. Valg av prosess vil avhenge av oppdragets behov. I mottaksmøtet vil det bli avklart hvilken prosess det er behov for å bruke.  

Prosessen hos Helse Nord IKT vil være innom følgende punkter: 

  • Mottaksprosess hvor bestillingen mottas (og prioriteres).  
  • Deretter kommer en avklaring og designfase som etterfølges av en tilbudsfase 
  • Helseforetaket bestemmer om de aksepterer løsningsdesign og tilbud.  
  • Planlegging, gjennomføring og overlevering.  

Eksempler på beslutningspunkter i prosessen vises på tegningen under:  

prosessdiagram 

https://intranett.helse-nord.no/felles-innboks/category35920.html ​

Overlevering av data - Hvordan vil dataene bli utlevert til deg? 

Helse Nord IKT vil i løsningsdesign beskrive hvordan og på hvilket format data vil bli utlevert. Dette vil bli gjort i en prosess sammen med bestiller.  

 

 

 


Fant du det du lette etter?