HELSENORGE

Søknad om godkjenning

English​​

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal forhåndsgodkjenne medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. 

Andre prosjekttyper som skal behandle helseopplysninger kan ha behov for dispensasjon fra taushetsplikten. Tabellen i linken ​​​​under gir en oversikt over hvilke godkjenningsinstanser og meldeinstanser som gjelder for de ulike prosjekttypene. Det bemerkes at alle prosjekttyper er pliktige å rådføre seg med personvernombudet før behandling av helseopplysninger igangsettes. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor det ikke er noen annen godkjenningsinstans. 

Oversikt over godkjenningsinstanser


Fant du det du lette etter?