HELSENORGE
Foto: Colourbox.com

Veileder for uttrekk og bruk av helsedata

English

Innholdet på denne siden kan brukes til veiledning for prosjekter som ønsker å trekke ut og bruke helsedata fra UNN eller å prøve ut medisinsk utstyr i klinisk bruk i forbindelse med kvalitetsarbeid, forskning og innovasjon. ​


Omfang og hensikt | Definisjoner og begreper | Sjekkliste​

​Planl​egge

Gjennomføre / avslutte

​Om veilederen

Veilederen har blitt laget i samarbeid mellom UNN HF, Visual Intelligence ved UiT, Helse Nord IKT og Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

Nettstedet driftes i samarbeid mellom Senter for pasientnær kunstig intelligens og Klinisk forskningsavdeling på UNN.  

Ved tilbakemelding på innhold, ta kontakt med oss på https://www.spki.no/kontakt/  Fant du det du lette etter?