HELSENORGE

Nytt e-læringskurs i palliativ behandling av eldre og alvorlig syke med covid-19

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har på oppdrag for Helsedirektoratet utviklet et  e-læringskurs skal gi helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester kompetanse i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19.

E- læringskurset i behandling av eldre og alvorlig syke med Covid-19 er utviklet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men kan også være interessant for ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Tilbakemeldingene så langt er veldig gode.De regionale kompetansetjenestene har bidratt i utviklingen av kurset.

Meld deg på og les mer om kurset her