Deltagermøte for NORM 2018

Du kan også lese programmet til Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten.

Sted: Park Inn Gardermoen

Onsdag 21. november 2018 kl. 09:00 – 12:00

 • 09.00 – 09.45 Oppsummering av NORM 2017 og foreløpige resultater NORM 2018
  Gunnar Skov Simonsen (UNN / NORM)
 • 09.45 – 10.15 Nytt fra AFA – Nye definisjoner for SIR fra EUCAST
  Christoffer Lindemann (HUS / AFA) og Dagfinn Skaare (SIV / AFA
 • 10.15 – 10.30 Kaffepause
 • 10.30 – 11.00 Fullgenomsekvensering – Prediksjon av resistens for klinikk og overvåking
  Ørjan Samuelsen (UNN / K-Res)
 • 11.00 – 11.20 NOR-KLEB med bruk av NORM data
  Aasmund Fostervold og Iren Löhr (SUS)
 • 11.20 – 11.30 Overføring av data fra LIS til eNORM – muligheter og begrensninger
  Gunnar Skov Simonsen (UNN / NORM)
 • 11.30 – 12.00 Forslag til program for NORM 2018
  Fagrådet v / Dag Harald Skutlaberg (HUS) Gunnar Skov Simonsen (UNN / NORM)
 • 12.00 – 13.00 Lunsj
 • 13.00 – 18.00 Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten