Årets rapport fra NORM / NORM-VET

Rapporten for 2016 er nå på nett.