Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen er revidert

Alle kapitlene i handlingsprogrammet er gjennomgått, oppdatert og det er lagt til to nye tilstander, malign medulla kompresjon og strålebehandling ved skjelett metastaser.

​Vedleggene som omhandler kompetanse og organisering er ikke revidert. Den reviderte utgaven finnes foreløpig bare i PDF på Helsedirektoratets hjemmeside.

Revidert utgave