Metodebok i nyfødtmedisin

Metodeboken er primært laget for Barneavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, men skal og være veiledende retningslinjer for behandling av nyfødte i Helse Nord. Boken brukes også på en del andre nyfødtavdelinger i Norge.

4. utgave (2012) er en oppdatering av 3. utgave med korreksjoner/endringer på en rekke områder som blant annet jerntilskudd, parenteral ernaering, neonatal abstinens syndrom, hoftefeil, high flow behandling (HFNC), hjemmeoksygen behandling, oppfølging av hypoglykemi og varslingsrutiner. 

​Last ned ​metodeboken her (pdf, 10 MB)

Målet er å dekke de vanligste tilstander man møter innen nyfødtmedisin samt å gi praktiske instrukser på en del områder som ikke alltid er så lett å finne i vanlige lærebøker. Naturligvis vil ikke alle tilstander være dekket. Også for det som er omtalt må man kunne måtte avvike noe fra det som er skissert. Da faget er i dynamisk utvikling vil metodene kontinuerlig være gjenstand for nye revideringer.

Metodeboken er primaert laget for Barneavdelingen UNN, men skal og være veiledende retningslinjer for behandling av nyfødte i Helse Nord. Boken brukes også på en del andre nyfødtavdelinger i Norge.
  
Kapitlene er gjennomlest av leger og sykepleiere ved Barneavdelingen/Nyfødt Intensiv, UNN og leger ved andre avdelinger på UNN. Vi kan imidlertid ikke ta ansvar for evt. trykkfeil og ber vennligst om at feil som oppdages rapporteres til claus.klingenberg@unn.no.
  
Hvis det foreligger tvil om den angitte dosering av medikamenter ber vi også om at dette dobbeltsjekkes i andre lærebøker, NeoFax eller BNF for Children.

Bestill boka


Boken foreligger kun som pdf-fil. I tillegg trykkes den opp i A5 format og "frakkelommeformat" (ca 13 x 18 cm). Disse papirversjonene kan bestilles ved å sende en e-post til sylvi.solhaug@unn.no. Prisen for bøkene er 200 kr/stk. Vær oppmerksom på at skriften i "frakkelommeboka" er forholdsvis liten og noen figurer kan bli litt utydelige.

Den vil forhåpentligvis snart også foreligge i en mer brukervennlig nettversjon og en versjon for smartphone.