HELSENORGE
6. utgave, oktober 2019

Metodebok i nyfødtmedisin

1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom i 1998. Oppdaterte utgaver er deretter utgitt i 2003 (2. utgave), 2009 (3. utgave), 2012 (4. utgave) og 2017 (5. utgave).
Vi henviser også til nye nasjonale retningslinjer/veiledere som blant annet omhandler gulsott, dysmeli, medfødt hørselstap, barnepalliasjon, palivuzumab RSV-profylakse, rotavirusvaksine hos premature og rutiner for avviksmeldinger. 
Målet er å dekke de vanligste tilstander man møter innen nyfødtmedisin samt å gi praktisk veiledning på en del områder som ikke alltid er så lett å finne i vanlige lærebøker. Alle tilstander vil naturligvis ikke være dekket. Nyfødtmedisin er et fagområde der det ofte finnes flere og antagelig likeverdige former for behandling. Man både kan og må i noen tilfeller avvike noe fra det som er skissert i denne Metodeboka. Da faget er i dynamisk utvikling vil noen avsnitt kontinuerlig være gjenstand for nye revideringer. 

Metodeboken er primært laget for Nyfødt Intensiv UNN, men skal også være veiledende retningslinjer for behandling av nyfødte i Helse Nord. Boken brukes også på andre nyfødtavdelinger i Norge.

Kapitlene er gjennomlest av leger og sykepleiere ved Nyfødt Intensiv på UNN og leger ved andre avdelinger på UNN. Vi takker også for bidrag på enkelte avsnitt fra andre leger i Norge som ikke jobber på UNN, og ønsker velkommen alle innspill til forbedringer. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle trykkfeil og ber vennligst om at feil som oppdages rapporteres til claus.klingenberg@unn.no.

Hvis det foreligger tvil om den angitte dosering av medikamenter ber vi også om at dette dobbeltsjekkes i andre lærebøker, NeoFax eller BNF for Children.

Bestill boka

Boken foreligger kun som pdf-fil. I tillegg trykkes den opp i A5 format. Papirversjonen kan bestilles ved å sende en e-post til berit.kristin.halvorsen@unn.no

(NB - hvis du har sendt bestilling i perioden 1. januar 2019 - 12. april 2019 og enda ikke har fått boka, må vi be deg om å sende ny bestilling. Vi beklager dette.)

Prisen for bøkene er 300 kr/stk. 

Andre nyttige nettsteder

Fant du det du lette etter?