Kurskatalog 2020 fra Klinisk forskningsavdeling (KFA)

Klinisk forskningsavdeling tilbyr aktuelle og relevante kurs for forskere/studiepersonell i Helse Nord. Målgruppen er forskere/ph.d.-studenter og annet helsepersonell som jobber med forskning/kliniske studier ved alle helseforetak i Helse Nord. Kursene er også åpne for ansatte ved Universitetene.

​Kursene er ment å være praktiske og brukerrettede og er et supplement til Universitetenes Ph.d.-kurs. I tillegg arrangeres noen Ph.d.-kurs i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet, der det er mulighet til å ta eksamen.

Detaljert program og dato for alle kursene er ikke avklart ennå. Vi velger likevel å publisere kursoversikten nå slik at det er mulig å se hva vi tilbyr av kurs og planlegge med deltakelse. Hver enkeltkurs blir annonsert separat nærmere kursdato.

Av praktiske grunner arrangeres de fleste av kursene ved UNN Tromsø/UiT Campus Breivika. Vi vil tilrettelegge enkeltkurs for deltakelse via Skype/VK der det er mulig.

Dersom du har spørsmål eller det er kurs du savner, ta kontakt med Klinisk forskningsavdeling på e-post klinisk.forskningsavdeling@unn.no

Kurskatalog 2020

Fant du det du lette etter?