Kurs og konferanser for helsepersonell

Her finner du kurs og konferanser som arrangeres både for fagfolk på UNN, for hele Helse Nord, og for helsepersonell over hele landet.

Kurs som arrangeres av UNN

 • 01.06 torsdag
  4th Arctic Pelvic Floor Meeting - APFM 2017

  Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders.

 • 07.06 onsdag
  Førstehjelp ved selvmordsfare

  VIVAT selvmordsforebygging inviterer til kurs på Fyrhuset i Tromsø. Kurset er utviklet for å passe hjelpere.

 • 14.06 onsdag
  North Sea HPB Symposium 2017

  The overriding aim of the symposium is to promote research networks and collaboration in the field of liver- and pancreatic surgery.

 • 14.06 onsdag
  Informasjonsmøte SC1-Helse arbeidsprogram 2018/20

  Forskningsrådet og Helsefak arrangerer åpent informasjonsmøte om det kommende arbeidsprogrammet av H2020 Societal Challenges SC1-Helse for perioden 2018-20.

 • 25.09 mandag
  NorCRIN brukermøte

  Målgruppe for møtet er kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehusene og i organisasjoner som finansierer kliniske forskning, og for andre som er opptatt av styrking av klinisk forskning i Norge.

 • 22.11 onsdag
  Fagkurs Barn som mister ferdigheter

  Måler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.

 • Antibakterielle resistensmekanismer

  Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Sist holdte kurs ble arrangert i oktober 2016. Neste kurs arrangeres i Tromsø i oktober 2018.

 • Den kompliserte bekkenbunnen

  Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

 • Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

  Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø.

 • Nettbasert kurs i medikamentregning

  Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

 • Tromsøkurset

  Kurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Alle foredragene som skal publiseres er nå lagt ut.

 • Utrykningskurs

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

 • Vikarkurs for ambulansetjenesten

  Ambulansetjenesten UNN HF skal gjennomføre kurs for nye vikarer. Du må søke om plass på kurset. Kursplass får de som gjennom intervju og godkjent fysiske krav får tilbud om ferievikariat i en av de 7 seksjonene i ambulanseavdelingen.

 • Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten

  Opplæring i Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt.

Kurs og konferanser for hele Helse Nord

Nasjonale kurs og konferanser