Kurs og konferanser for helsepersonell

Her finner du kurs og konferanser som arrangeres både for fagfolk på UNN, for hele Helse Nord, og for helsepersonell over hele landet.

Kurs som arrangeres av UNN

19.04 onsdag

Fagkurs Nevromuskulære sykdommer - overgang fra ungdomsliv til voksenliv

Dette er et fagkurs med fokus på overgangen fra ungdom til voksenliv for personer med en nevromuskulær sykdom.

19.04 onsdag

Fordypningskurs i oppmerksomt nærvær/mindfulness

Vi inviterer til fire kvelder med fordypning i oppmerksomt nærvær/mindfulness. I løpet av disse kveldene vil vi gå dypere inn i kjente øvelser.

01.06 torsdag

4th Arctic Pelvic Floor Meeting - APFM 2017

Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders.

14.06 onsdag

North Sea HPB Symposium 2017

The overriding aim of the symposium is to promote research networks and collaboration in the field of liver- and pancreatic surgery.

22.11 onsdag

Fagkurs Barn som mister ferdigheter

Måler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.

Se flere kommende arrangementer ()

Antibakterielle resistensmekanismer

Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Sist holdte kurs ble arrangert i oktober 2016. Neste kurs arrangeres i Tromsø i oktober 2018.

Den kompliserte bekkenbunnen

Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø.

Nettbasert kurs i medikamentregning

Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

Tromsøkurset

Kurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Alle foredragene som skal publiseres er nå lagt ut.

Utrykningskurs

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Vikarkurs for ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten UNN HF skal gjennomføre kurs for nye vikarer. Du må søke om plass på kurset. Kursplass får de som gjennom intervju og godkjent fysiske krav får tilbud om ferievikariat i en av de 7 seksjonene i ambulanseavdelingen.

Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten

Opplæring i Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt.

Se flere faste arrangementer ()

Kurs og konferanser for hele Helse Nord

27.04 torsdag

Regionalt perinatalkurs 2017Helse Nord RHF

Perinatalkomitéen i Helse Nord arrangerer i år sitt sjette felles kurs for alle som arbeider med svangerskap, fødselshjelp og/eller nyfødtmedisin i Nord-Norge. Kurset avholdes i Tromsø på Universitetet i Nord-Norge (UiT).

29.05 mandag

Vekt og likevekt - overvektskonferanseHelse Nord RHF

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt.

29.08 tirsdag
Se flere kommende arrangementer ()

Nasjonale kurs og konferanser

30.03 torsdag

7th Nordic Breastfeeding ConferenceOslo universitetssykehus

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Følg med på hjemmesiden jevnlig.

31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)Oslo universitetssykehus

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

31.03 fredag

Disputas: M.Sc. Anett Hellebø Ottesen – KardiologiAkershus universitetssykehus

M.Sc. Anett Hellebø Ottesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Functional aspects of granin proteins in cardiac disease».

24.04 mandag

Turner Syndrome og Peridontal EDSSunnaas sykehus

Forskere og klinikere holder foredrag om temaet.

24.04 mandag

Disputas: Trude KlevanAkershus universitetssykehus

Trude Klevan vil forsvare sitt arbeid for graden phd med arbeidet: Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfaringer, historier og kontekster - en kvalitativ utforskning, 24. april

25.04 tirsdag

EDS og bindevevstilstanderSunnaas sykehus

Forskere og klinikere holder foredrag om temaet.

26.04 onsdag

Barn med brudd - genetiske faktorer eller mishandling?Sunnaas sykehus

Forskere og klinikere holder foredrag om temaet.

27.04 torsdag

Regionalt perinatalkurs 2017Helse Nord RHF

Perinatalkomitéen i Helse Nord arrangerer i år sitt sjette felles kurs for alle som arbeider med svangerskap, fødselshjelp og/eller nyfødtmedisin i Nord-Norge. Kurset avholdes i Tromsø på Universitetet i Nord-Norge (UiT).

27.04 torsdag

MedSimNorge - nasjonal nettverkskonferanse i Trondheim St. Olavs Hospital

Tema for konferansen er "Jeg trodde du mente..." (Sam)spill om pasientenes sikkerhet.

03.05 onsdag

Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 2017St. Olavs Hospital

Hjerneskadekonferansen og Nevrokongressen 2017 - to konferanser i èn.

03.05 onsdag

Dagsseminar om forskning innen rusmiddelbruk og somatisk sykdomOslo universitetssykehus

Første seminar i regi av et nytt forum som er opprettet for økt samarbeid om forskning på og behandling av somatiske helseproblemer som følge av rusmiddelbruk.

08.05 mandag

Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habiliteringOslo universitetssykehus

Arbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

10.05 onsdag

«Akutte tjenester i TSB» – myte eller realitet?Oslo universitetssykehus

Brukerrepresentanter på rusfeltet inviteres til en work-shop om akutte tjenester i rusbehandling.

12.05 fredag

God nok behandling av emosjonelt ustabil pfOslo universitetssykehus

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

19.05 fredag

LCAT deficiency - from phenotype to genotype and beyondOslo universitetssykehus

På symposiet "LCAT deficiency - from phenotype to genotype and beyond" den 19. mai vil forskere og klinikere fra inn- og utland diskutere betydningen av lecitinkolesterolacyltransferase (LCAT) for transport av kolesterol i kroppen.

19.05 fredag

Kurs i mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi 19. mai 2017Oslo universitetssykehus

Psykoedukasjon er en behandlingsform som integrerer psykoterapeutiske og pedagogiske intervensjoner. I dette tilfellet som en del av mentaliseringsbasert behandling (MBT) for pasienter med personlighetsforstyrrelse.

29.05 mandag

Vekt og likevekt - overvektskonferanseHelse Nord RHF

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt.

31.05 onsdag

Infertilitet - fra diagnose til behandlingOslo universitetssykehus

Kurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.

01.06 torsdag

SCID-II kurs 1. og 2. juni 2017Oslo universitetssykehus

Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II (The structured Clinical Interview for DSM-IV, Axis II).

07.06 onsdag

Nytt om kvinnehjertet Oslo universitetssykehus

Seminar for helsepersonell og forskere

29.08 tirsdag
21.09 torsdag

Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCDOslo universitetssykehus

Gå ikke glipp av muligheten til faglig oppdatering og verdifull kontakt med kolleger. "Mikrobiologi og antibiotikabehandling" er et sentralt tema som tas opp. Hold av den 21. september 2017!

02.10 mandag

Familiekurs om Loeys-Dietz syndrom, EDS vaskulær type og andre FTAAD-tilstanderSunnaas sykehus

Kurset er på Frambu 2. til 5. oktober. Her kan du lære mer om tilstandene, dele erfaringer samt bidra til utvikling av ny kunnskap, hvis du ønsker.

26.10 torsdag

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017Oslo universitetssykehus

Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerer den årlige konferansen om forskning på habiliteringsfeltet 26.oktober 2017. Konferansen finner sted på Gardermoen.

Se flere kommende arrangementer ()