Rapporter

Årsrapport Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 2017

Link til NKSDs e-rapport​

Rapport etter kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbeidet 2017

Er kompetansetjenesten som "hemmelige tjenester"?

Med undersøkelsen ønsket vi å få vite om kompetansetjenestetilbudet vårt er synlig, tilgjengelig og relevant for målgruppene som er pasienter med arvelig nevromuskulær sykdom, pårørende, fagpersoner og helsepersonell. 

En del av svarene i undersøkelsen bidro til å bekrefte at det ofte er tilfeldig om og hvordan man blir kjent med at det finnes kompetansesentre for arvelige nevromuskulære sykdommer, og at det fortsatt er behov for innsats for å gjøre tjenestene våre kjent. 

NMK-samarbeidet består av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset i Tromsø, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. De tre kompetansemiljøer jobber sammen for å gi et helhetlig og godt kompetansetjeneste tilbud til personer med arvelige nevromuskulære sykdommer.

Les rapporten


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)