Ultralyd for diagnostisering og oppfølging av nevromuskulære sykdommer

NMK har kjøpt inn nytt ultralyd apparat til bruk i både klinikk og forskning. 

To nevrologer, en fysioterapeut og en klinisk nevrofysiolog tilknyttet NMK har vært på  hospitering i Radboud sykehus i Nijmegen, Nederland, for å få grunnleggende innføring i bruk av ultralyd metoden.

Lege Caroline Olsborg
​Radboud sykehus har over flere år gjort spennende forskning på bruk av ultralyd i diagnostikk og oppfølging av nevromuskulære sykdommer. Sykehuset regnes som ledende i verden på området. Overlegene Caroline Olsborg, Synnøve Jensen og Kai Ivar Müller og spesial fysioterapeut  Andreas D Rosenberger  fra NMK-nettverket i UNN var to uker på hospitering ved sykehuset for å få grundig opplæring i bruk av ultralyd metoden.
Vi håper at bruk av ultralyd vil kunne gi bedre utreding og oppfølging av nevromuskulære sykdommer.  Ultralyd kan brukes til å undersøke f.eks hvilke muskler som er intakt, hvor stor grad av muskelen har fettinfiltrasjon osv. Ultralyd kan brukes i forsknings øyemed for å forbedre metoder og annen kartlegging.