Informasjonshefte om trening for voksne med muskelsykdom

Treningsråd for muskelsyke

Å leve med en muskelsykdom bør ikke være et hinder for å trene. Det anbefales tilpasset trening og fysisk aktivitet for personer med muskelsykdom. Rådene som heftet gir er ment til hjelp for å komme i gang med trening. 

Informasjonshefte om trening

Treningsåd til voksne med muskelsykdom II.pdf

Heftet er oversatt fra engelsk og bearbeidet til norske forhold av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus, i samarbied med Foreningen for muskelsyke, Sjelden.no og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.