Ny oppdatert internasjonal veiledning for diagnostisering og oppfølging av Duchennes muskeldystrofi (DMD)

Artiklene gir veiledning om hvordan DMD gutter, menn og bærere av Duchennes muskeldystrofi bør diagnostiseres og følges opp.  

 

 

 

Martin

Martin FFM

 

Artikkel 1: Diagnostisering, rehabilitering og ernæring

Artikkel 2: Oppfølging av respirasjon, hjerte, skjelett/muskulatur og ortopedisk tilrettelegging

Artikkel 3: Oppfølging i primærhelsetjenesten, ved akutte tilstander, psykososialt og i et livsløpsperspektiv

Fant du det du lette etter?