HELSENORGE

Nasjonal fagkonferanse NMK

Vel blåst fagkonferanse!

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 2016 samlet brukere og fagfolk fra hele landet, totalt 122 deltakere.

​​Konferansen gikk over to dager. Første dag hadde plenumssesjon der både brukere og fagfolk var samlet til felles faglig program, se programmet vedlagt.

Dag to var delt i fire parallellsesjoner. A) Brukerparallell – Livskvalitet og mestring.

B) Tverrfaglig rehabilitering av barn og ungdom, C) Fysioterapi for ungdom og voksne, D) Diagnostikk og behandling.​​​

Tone Elise Westgaard og Kristin Marjala, leder og psykologspesialist ved Smerteavdelingen på UNN, bidro med foredrag og demonstrasjoner på brukerparallellen som var integrert i Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 2016. Tema var Livskvalitet og Mestring. 

Presentasjonene deres ligger publisert nedenfor.

Michelle kommer fra England, hun er fysioterapeut og populær foredragsholder. Det er tredje gangen hun bidrar med sin kunnskap under fagkonferansen i Tromsø. Hun har tatt doktorgrad på Duchennes muskeldystrofi, i tillegg er hun en dyktig kliniker.