HELSENORGE
Opphold på Rehabiliteringssenteret Nord- Norges Kurbad

Muskeldystrofier

Rehabiliteringssentret Nord-Norges Kurbad ønsker 21. august 2018 velkommen til et 3-ukers gruppeopphold for pasienter med muskeldystofier; slik som Limb Girdle, Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Becker, Duchenne og lignende tilstander.

​Tilbudet gis i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK). Målet med oppholdet er å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, samt gi mer energi og overskudd i hverdagen. Les mer om program og påmelding under vedlagte link:

Informasjon om Muskeldystrofi opphold