Stressmestring i hverdagen

Livsmestringskurs for personer med arvelig nevromuskulær diagnose

Hektiske hverdager kan være krevende, og har man en funksjonsutfordring og en belastning større enn ressursene, oppleves det som kalles stress.

Tre fra kurskomiteen

Tre fra kurskomiteen

Første del av kurset er nå gjennomført!

Stressmestring i hverdagen - kurset har fokus på egenressurser, livskvalitet og mestring. Vi bruker oppmerksomt nærvær eller mindfulness som redskap for systematisk arbeide med eget stress. 

Kurset går over to samlinger på Sydspissen hotell i Tromsø

Samling 1: 2.-3. mars 2020   Gjennomført

Samling 2: 11.-12. mai 2020  Utsatt pga koronavirussituasjonen

Program

Henvisning fra lege

Du må være henvist fra lege for å kunne delta på læring og mestringskurs. Henvisningen må dokumentere at du har en arvelig nevromuskulær diagnose. Dersom du trenger ledsager eller andre hjelpemidler må det bekreftes. I etterkant av kurset vil vi sende en generell rapport om kursets innhold til legen som henviste deg.

Egenandel og refusjoner

Pasientreiser er ansvarlig for refusjon av egenandeler. Hver deltager betaler egenandel for deltakelse på kurset kr. 351,-. Pårørende i følge med pasient betaler ikke egenandel. Frikort gjelder hvis pasienten har frikort. Hotellrommet betales ved avreise, og refunderes i etterkant med kr. 580 pr. døgn.

Hver deltaker på kurset er ansvarlig for å betale rommet og eventuelt avbestille dersom de ikke kan møte. Priser på overnatting og frokost ved Sydspissen hotell: Enkeltrom kr. 790,- pr. natt, dobbeltrom kr. 1080 pr. natt.

For mer informasjon se: www.pasientreiser.no eller ring Pasientreiser tlf.: 05515 

Kursarrangøren dekker maten under kurset. 

     

Artikkel om kurset i Muskelnytt nr. 4, 2019