HELSENORGE

Læringsportalen Sjelden.no

Læringsportalen Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskap om sjeldne diagnoser

Læringsplattformen Sjelden.no

Læringsportalen Sjelden.no eies av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Alle ni kompetansesentrene under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har representanter i redaksjonen til Sjelden.no.

Sjelden.no skal bli en viktig ressurs for fastleger og kommunehelsetjenesten, der de skal finne kunnskap om sjeldne diagnoser.

Fagpersoner og tjenesteytere er en sammensatt målgruppe med ulike kunnskapsbehov. Kurs og læringsressurser på Sjelden.no skal derfor utvikles med det mål å tilby skreddersydd kunnskap til hver enkelt målgruppe.

I Sjelden.no vil temaene spenne fra kunnskap om de enkelte diagnoser og tilrettelegging i skole og barnehage, til medisinske prosedyrer og behandling. Innholdet i læringsportalen vil gjennomgå faglig og redaksjonell kvalitetssikring.

Målet er å kunne tilby både poenggivende kurs og studier, samt kortere kurs og læringsressurser.

NB! Læringsplattformen er fortsatt under utvikling.