Kurset arrangeres i Bergen 4.mai 2017

Kurs om voksne med nevromuskulære sykdommer

Enhet for medfødte og arvelige muskelsykdommer (EMAN), som er en del av NMK-samarbeidet, arrangerer kurset i samarbeid med muskelklinikken på Haukeland sykehus. Kurset er i utgangspunktet ment for helsepersonell i Helse-Vest, men det er åpent for andre også å melde seg på også. 

Kursets formål

Gi grunnleggende kunnskap og informasjon om nevromuskulære sykdommer.

Få en større helhetlig forståelse for utfordringene personer med nevromuskulære sykdommer har og viktigheten av rett behandling til rett tid.

Målgruppe for kurset

Helsepersonell som kommer i kontakt med personer med nevromuskulære sykdommer i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Bikuben på Haukeland universitetssjukehus torsdag 04.05.2017.

Kursavgift på 350 kr inkluderer lunsj og kaffe. Påmelding innen 31.03.17

https://helse-bergen.no/arrangementer/voksne-med-nevromuskulere-sykdommer-2017-05-04