HELSENORGE

Hvorfor melde seg inn i muskelregisteret?

Du kan være med å bidra til forbedring av diagnostisering, behandling, og oppfølging av arvelige nevromuskulære sykdommer

Muskelregisteret