Gratulerer til dere på EM-laben

EM-laben har flyttet inn i nye lokaler. De har fått nytt moderne utstyr, blant annet nytt elektronmikroskop som kan ta bilder med svært høy forstørrelse slik at mitokondriene inne i cellene kan studeres.

Hilde I. Storjord og kurt.jpg

Hilde og Kurt ved elektronmikroskopet

 

Sekretariatet på NMK, Irene, Britt og Jorun besøkte elektronmikroskopisk laboratorium (EM-lab) for å se på de nye fasilitetene og det nyinnkjøpte hypermoderne elektronmikroskopet.

Elektronmikroskopet er fulldigitalisert og kan ta bilder ved svært høy forstørrelse.

EM-laben som er en del av Klinisk patologi har flyttet inn i nye flotte og luftige lokaler i Medisin og helsefagbygget (MH2- bygget) i mai-18.

Lokalene er lyse og moderne, godt utrustet med det siste innenfor teknologisk utstyr.

EM-laben er lokalisert sammen med Kjernefasilitet for Avansert Mikroskopi (KAM) på Universitetet i Tromsø, som har ansatte som jobber for sykehuset og ansatte som jobber for universitetet.

kjernefasilitet.jpg

Sykehuslaben har tre ansatte bioingeniører, Hilde I. Storjord, Kurt Larsen og Wenche Moxnes som vi på NMK har et tett samarbeid med.

De jobber til daglig med presisjonsteknikker blant annet med å lage mikroskopiske små snitt av muskelbiopsier. De tar bilder av snittene og lagrer de digitalt slik at patologispesialistene kan granske bildene for om mulig finne årsak til muskelsvekkelse.

 Det tverrfaglige NMK-nettverket i UNN møtes hver torsdag til diagnostisk møte. Da presenteres kliniske funn hos pasienter og sammenlignes med laboratoriefunn i blodprøver og vevsprøver for om mulig å kunne sette en diagnose, eller finne ut at videre utredning trengs.

I det tverrfaglige møtet deltar nevrologer, nevrofysiologer, fysioterapeuter, patologer, bioingeniører, genetikere, barneleger og andre faggrupper etter behov. Muskelbiopsien kan være et viktig bidrag i arbeidet med å sette en diagnose.