Fagkonferansen 2018

Fagkonferansen 2018 - Konferansen der fagfolk og brukere møtes- arrangeres i Tromsø 6. og 7. september

HAR DU HUSKET å melde deg på fagkonferansen? Etter 1. juni øker påmeldingsavgiften

Hurtigruten

Vi ønsker velkommen til den 10. Fagkonferansen med mange spennende temaer. Lærings og mestringskurs for brukere er integrert i fagkonferansen, se eget program

 

Program for læring og mestringskurs

Påmelding brukere og pårørende

Program for fagfolk

Påmelding

  Se mer informasjon om arrangenentet under: Fagkonferansen 2018