Fagkonferansen 2018

Fagkonferansen 2018 - konferansen der fagfolk og brukere møtes

Fagkonferansen for arvelige nevromuskulære sykdommer arrangeres i år for 10. gang, 6. og 7. september på Radisson Blu hotell i Tromsø

Hurtigruten

Vi ønsker velkommen til den 10. Fagkonferansen med mange spennende temaer. Lærings og mestringskurs for brukere er integrert i fagkonferansen, se eget program

Program for læring og mestringskurs

Påmelding brukere og pårørende

Program for fagfolk

Påmelding

  Se mer informasjon om arrangenentet under: Fagkonferansen 2018