Fagdager om myotone tilstander og periodiske paralyser

EMAN (enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander) på Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker velkommen til fagdager beregnet på leger og andre faggrupper som arbeider med, eller forsker innenfor feltet arvelige nevromuskulære tilstander.

Plenumsbilde konferanse
Plenumssal kurs
Dato: 12.10.2017
Påmeldingsfrist: 01.09.2017

Sted: Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
Oslo
0372

Påmelding og Program:

http://www.deltager.no/myotone_tilstander_og_periodiske_paralyser_12102017