HELSENORGE

Duchenne muskeldystrofi -forskningsoversikt

Formålet med forskningsoversikte er å informere pasienter og foreldre om ulike terapeutiske tilnærmingene som for tiden utredes.

Oversikten beskriver fordeler og ulemper ved metodene, og hindringer som må overvinnes før de kan tas i bruk som pasientbehandling.

Treat NMD.GIF

Det vitenskapelige forskingsfeltet innen behandling av Duchenne muskeldystrofi (DMD) er kjempestort og i rask utvikling. Det er derfor umulig å inkludere absolutt alle forskningsprosjekter i en kort oversikt. Denne oversikten gir en kort beskrivelse av hovedtrekkene i forskningen.

Forskning knyttet til Duchenne muskeldystrofi

Forskningsoversikt Treat-NMD