-et samarbeid mellom Nevromuskulært kompetansesenter og rehabiliteringsinstitusjoner

Diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold - rapport

Rapport etter diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med muskeldystrofier viser positive resultater.

Samarbeidsprosjekt

Samarbeidsprosjekt

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) har sammen med to rehabiliteringsinstitusjoner gjennomført et prosjekt med mål om å bedre kvaliteten i rehabiliteringstilbudet til personer med muskeldystrofi.

Det ble etablert gruppebaserte rehabiliteringsopphold. Pasientene ble testet ved innkomst og utreise. Tross få deltakere viser resultatene en positiv trend. I evalueringen oppgir pasientene at de har hatt stort utbytte av rehabiliteringsoppholdene.

Samarbeidsprosjektet har blitt godt mottatt på rehabiliteringsinstitusjonene, og både NMK og fagfolkene på rehabiliteringsinstitusjonene gir tilbakemelding om at de opplever at prosjektet har vært nyttig og gitt økt kompetanse.

Les rapporten

Prosjektrapport Muskeldystrofier.pdf