Brukerkurs/fagkurs i regi av Frambu

NMK, Frambu og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus samarbeider om tjenester og kurs for personer med arvelige nevromuskulære sykdommer

Frambu arrangerer ulike kurs med fokus på arvelige nevromuskulære sykdommer. Disse kursene kan være aktuell for både fagfolk og personer med diagnose. 

​Fagkurs

Frambu arrangerer kompetanseutviklende kurs og aktiviteter for fagpersoner, tjenesteytere og studenter.

Brukerkurs 

De fleste av Frambus kurs er tilrettelagt slik at både personer med diagnose og deres familier kan delta. Frambu ønsker også fagpersoner, assistenter og andre bidragsytere rundt personen med diagnose velkommen til å delta på brukerkurs. Det kan bidra til at  lokalt hjelpeapparat bedre kan sette seg  inn i den aktuelle diagnosen.

Kurskalender