Bobath grunnkurs arrangeres i Tromsø

Kurset er åpent for fysioterapeuter og ergoterapeuter som møter nevrologiske pasienter i sin praksis.

Kurset går over tre samlinger. Bindende påmelding innen 1. februar 2019.

Arrangør: Rehabiliterings avdelingen, Fysioterapi seksjonen og Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Kontaktinformasjon: Spørsmål om kurset kan gjøres til NMK på telefon 77627217, eller e-post nmk@unn.no

Kursleder e--post: helge.haestad@unn.no

Kursinformasjon

Kurstittel: Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske lidelser – Bobathkonseptet.


Vi har gleden av å invitere til Bobath grunnkurs i Tromsø. Kurset består av tre samlinger i perioden 25/3 – 30/8 2019, med skriftlig prosjektoppgave mellom samlingene. 

Samling 1: Uke 13 (25. -29. mars)

Samling 2: Uke 19 (6. – 10. mai)

Samling 3: Uke 35 (26. – 30. august) 

Kursdagene starter kl. 08:30- 17:30, fredager avsluttes kl. 15:30

Kursleder: Spesialfysioterapeut, IBITA Advanced Course Instructor, Helge Aronsen Hæstad

Målsettingen for kurset er at deltakerne skal få bedre kunnskap og ferdigheter i :

 • Sentralnervesystemets funksjon og de funksjonelle konsekvensene av nevrologiske skader/sykdommer

 • Motorisk kontroll, motorisk læring, nevrogen og muskulær plastisitet relatert til klinisk praksis
 • Undersøkelse og funksjonsvurdering av pasienter med nevrologiske tilstander
 • Observasjon og analyse av normal og patologisk bevegelse og funksjon, og hvordan dette kan påvirkes i terapi
 • Klinisk resonnement, basert på individualisert undersøkelse og behandling som en dynamisk og sammenhengende prosess
 • Analyse og fasilitering av postrurale og direkte målrettede bevegelser som forberedelse til og i funksjonell aktivitet
 • Utvikling av effektive håndteringsegenskaper som inkorporeres med andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon
 • Kunnskapsbasert praksis i behandling av pasienter med nevrologiske tilstander
 • Nyere klinisk relevant forskning innen dette feltet
 • Relevante måleredskaper i klinisk praksis
 • Historien og den kontinuerlige utviklingen av Bobathkonseptet 

Pris: 15 000,- 

Kurset har 110 timer undervisning:

 • Forelesninger
 • Praktisk bevegelsesanalyse
 • Pasientdemonstrasjoner
 • Pasientbehandling under veiledning
 • Inkludert er også

 Inkludert er også:

 • Lunsj og enkel bevertning i pausene
 • Kurskompendium
 • Skriftlig tilbakemelding på prosjektoppgaver
 • Muligheten til å oppleve vakre Tromsø i 3 uker 

 

Bindende påmelding innen 1. februar 2019

   Påmeldingslink

 Regler for avmelding av kurs.pdf

 Velkommen til Tromsø

Foto: Bård Løken