Begrenser konsultasjoner pga frykt for spredning av koronasmitte

Vi reduserer polikliniske konsultasjoner og stopper det pågående forskningsprosjektet om LGMD2i. Der det er mulig tilbyr vi telefonkonsultasjoner. 

Coronavirus​Personer med muskelsykdom kan være ekstra utsatt pga redusert helsetilstand. Myndighetene anbefaler begrenset reising for å hindre spredning og smitte.

 Vi anbefaler at du følger myndighetenes råd. Aktuell informasjon finner du på: Folkehelseinstituttet og Helsenorge

NMK begrenser konsultasjoner i poliklinikken, og der det er mulig tilbyr vi telefonkonsultasjoner.

Forskningsprosjektet LGMD2i (nå R9) stanses foreløpig frem til 1.september 2020.