HELSENORGE
Alle sjelden sentrene utarbeider årsrapport som publiseres under fellestjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Årsrapport for 2016

Nå er årsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste godkjent og publisert. Rapporten viser stor økning i vitenskapelige artikler i tråd med NKSDs forskningsstrategi.

Årsrapporten for NMK-samarbeidet kan leses her

Felles årsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser kan leses under NKSDs e-link.