Alle sjelden sentrene utarbeider årsrapport som publiseres under fellestjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Årsrapport for 2016

Nå er årsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste godkjent og publisert. Rapporten viser stor økning i vitenskapelige artikler i tråd med NKSDs forskningsstrategi.

Årsrapporten for NMK-samarbeidet kan leses her

Felles årsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser kan leses under NKSDs e-link.