NMKs historie

Nevromuskulært kompetansesenter ble etablert i Tromsø i 1994, da med status som nasjonalt medisinsk kompetansesenter.

I 2006 fikk NMK status som landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger.

I 2013 ble NMK ett av ti kompetansesenter (to av disse er i dag sammenslått) under sjelden paraplyen til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, NKSD .

I 2015 underskrev NMK formell samarbeidsavtale med EMAN, Enhet for medfødte og arvelige tilstander ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)