Strategi dokument for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 2017-2021

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av ni kompetansesentre og en fellesenhet.

Tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifikke fagområde.