HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av ni kompetansesentre og en fellesenhet.

Strategi dokument for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 2017-2021

Tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifikke fagområde.