Smittevernrutine for sykehjem

Veneport (VAP)

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Forebygge komplikasjoner og sikre god kateterfunksjon
 • Dette er en påminnelse om riktig fremgangsmåte, men erstatter ikke opplæring. Alt personell som håndterer veneporten skal ha fått tilstrekkelig opplæring
 • Veneport er en hul kapsel med en silikonpute/-membran som er tilsluttet et silikonkateter. Porten opereres inn i en lomme under huden, der kateterdelen plasseres i en hovedvene. Plasseringen er oftest forsiden av thorax. Kapselen med silikonmembran legges subkutant. Membranen kan punkteres ca. 2000 ganger
 • All håndtering av veneport skal utføres med aseptisk teknikk.

Innleggelse av nål i veneport

Utstyr:

 • Ren stellefrakk
 • Sterile hansker
 • Munnbind
 • Skiftesett
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml
 • Sprøyter med 10 ml NaCl 9 mg/ml
 • Gjennomsiktig bandasje til fiksering (ca. 10 x 12 cm)
 • Selvheftende elastisk bind eller tape
 • Sterile kompresser
 • Nål. Lengde på nålen velges etter hvor dypt veneporten er plassert. Mest brukt er 0,9 mm, lengde kan variere, sjekk prosedyre fra sykehus
 • Emla krem for bedøvelse av huden hvis behov
 • Ev. 5 ml Heparin 100 IE/ml dersom det er mer enn 24 timer til VAP skal brukes, etter ordinasjon av lege

Fremgangsmåte:

 • Ta på munnbind, stellefrakk og utfør håndhygiene
 • Lokaliser veneportens membran ved palpasjon. Bruk god tid på dette.
 • Pakk opp sterilt utstyr, og ha Klorhexidinsprit på tupferne i skiftesettet.
 • Vask huden over veneportområdet i spiralbevegelser. Begynn med huden rett over veneporten og sirkle utover. Dette gjentas to ganger. La huden lufttørke til helt tørt, ca. 30 - 60 sekunder
 • Utfør håndhygiene. Ta på sterile hansker og fyll nål og forlengelsesslangen med NaCl.
 • Fiksér veneporten i et 3-fingergrep med den ene hånden, og lokaliser silikonmembranen.
 • Stikk nålen hurtig og bestemt inn i membranen i rett vinkel. Trykk til nålen støter mot metallet i bunnen av portens kammer.
 • Skyll med ca. 5 ml NaCl, og aspirer til det kommer backflow med blod.
 • Skyll deretter med resten av NaCl og koble til infusjon, eller hepariniser med 5 ml Heparin 100 IE/ml.
 • Fjern håndtaket på nålen, hvis nålen har håndtak.
 • Dersom avstanden mellom huden og nålen er stor, stabiliseres nålen ved å legge sterile kompresser under.
 • Fiksér med gjennomsiktig steril bandasje.
 • Dekk enden av forlengelsesslangen med sterile kompresser.
 • Steng alltid klemmen på forlengelsesslangen ved til-/og omkoblinger, slik at man unngår luftemboli.

Stell, skylling og låsing av veneport

Antall koblinger og kraner bør være så lavt som mulig. Hovedregel skal være at ingen kraner og koblinger berøres eller åpnes før de er desinfisert. Berør kraner og koblinger med sterile hansker eller engangshansker og sterile kompresser (non-touch teknikk).

Unngå kontaminering av sterile områder/ bruk aseptisk teknikk ved skifte av bandasjer, ved berøring av forlengerslanger og kraner som ligger utenfor tett bandasje på innstikksted.

Ved skifte av sett, slanger og propper er det ikke nødvendig å bruke steril oppdekking. 

Stell:

 • Observasjon av bandasjer på hver vakt.
 • Skift bandasje hvis den er fuktig, løsner eller er synlig tilsølt
 • Skift bandasje minst en gang per uke eller ved behov
 • Nålen skal skiftes hver 7. dag, eller oftere ved indikasjon.

Skylling og låsing:

 • Skyll og lås veneporten med NaCl 9mg/ml når den brukes hyppig. Bruk sprøyter som har en størrelse på minimum 10 ml.
 • Etter injeksjoner og infusjoner skylles veneporten med 20 ml NaCl 9 mg/ml og 5 ml Heparin 100 IE/ml.
 • Når veneporten ikke er i bruk må den skylles med 20 ml NaCl 9 mg/ml og 5 ml Heparin 100 IE/ml x 1 per måned for å unngå at veneportslangen som ligger under huden blir tett.

Fjerne nål fra veneport

Utstyr:

 • Engangshansker
 • 10 ml-sprøyte med 5 ml Heparin 100 IE/ml
 • Sprøyter med 10 ml NaCl 9 mg/ml
 • Sterile kompresser og bandasje
 • Tape 

Fremgangsmåte:

 • Utfør håndhygiene
 • Bruk non-touch teknikk
 • Skyll veneporten med 20 ml NaCl 9 mg/ml og sett deretter inn 5 ml Heparin 100 IE/ml. For å oppnå et positivt trykk injiseres den siste 0,5 ml med Heparin mens klemmen på treveiskranen stenges.
 • Løsne bandasjen
 • Trekk ut nålen
 • Legg en steril kompress over innstikksstedet

Referanser

 

Tilbakemelding på denne sida