SMITTEVERNRUTINE FOR SYKEHJEM

Covid-19 – noen tips

​Rutiner

  • Rutiner ved covid-19 med egne avsnitt for ulike helsetjenester blir fortløpende oppdatert i Koronaveilederen på Folkehelseinstituttets (FHI) nettside.
  • På vår nettside  finner du forslag til smittevernrutiner for sykehjem. Disse er utarbeidet uavhengig av covid-19, men noen av de generelle rutinene kan være nyttige å ta utgangspunkt i også ved covid-19, for eksempel 
  • Rutinene kan lett tilpasses for bruk i eget infeksjonskontrollprogram: Åpne alle nedtrekksmenyene for å få med all tekst, merk teksten og kopier over i et word-dokument.
  • Se også nettsida til Helsedirektoratet.
  • Ut over dette gjelder egne infeksjonskontrollprogram, egne beredskapsplaner og informasjon kanalisert via Fylkesmannen.

Testregime og tips fra FHI

NB: Eget testregime ved påvist covid-19 i sykehjem:
Det kan være lett å overse anbefalingen som omhandler testregime for ansatte og beboere i berørte enheter ved bekreftet covid-19. (I rådene for sykehjem i Koronaveilederen)
Merk også at man skal ta stilling til om det er andre avdelinger i sykehjemmet som skal inngå i testregimet fordi de defineres som «berørte enheter». Dette skal defineres i hvert enkelt tilfelle.

Undervisningsmateriell (FHI)

En rekke filmer, plakater og annet undervisningsmateriell er samlet på denne siden:Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Beskyttelsesutstyr ved covid-19

Ved manglende tilgang på beskyttelsesutstyr

  • Et eget avsnitt i Koronaveilederen (FHI) omhandler personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon. Se dette avsnittet dersom gjenbruk av utstyr er nødvendig.
  • Oppstår situasjon med knapphet på beskyttelsesutstyr og desinfeksjonsmidler må det utarbeides en plan for dette.

På- og avkledning ved Covid-19 (klikk her for utskriftsvennlig versjon)

Påkledning Covid-19

Avkledning ved Covid-19:

Avkledning ved Covid-19

 

Tilbakemelding på denne sida