Helsenorge

Kompetansebeskrivelse for kreftsykepleiere

NSFs faggruppe for kreftsykepleiere har utarbeidet «Beskrivelse av kreftsykepleiers kompetanse, funksjon og ansvar».

​Denne ble godkjent av generalforsamlingen på årets Landskonferanse i kreftsykepleie i Sarpsborg, og skal bidra til en felles forståelse av kreftsykepleieres særegne kompetanse.

Kompetansebeskrivelsen på NSF sine sider