Uro

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema.

Infusjonsskjema (arbeidsskjema) for Kabazitaxel er under utarbeidelse. Kontakt Kreftpoliklinikken ved spørsmål.

​Nyre - kurskjema (DS10171)​

PB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdfPB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdfpdf124901
PB1433 Kurskjema Axitinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1433 Kurskjema Axitinib.pdfPB1433 Kurskjema Axitinib.pdfpdf122819
PB1434 Kurskjema Pazopanib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1434 Kurskjema Pazopanib.pdfPB1434 Kurskjema Pazopanib.pdfpdf65584
PB1435 Kurskjema Everolimus.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1435 Kurskjema Everolimus.pdfPB1435 Kurskjema Everolimus.pdfpdf139838
PB1436 Kurskjema Sunitinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1436 Kurskjema Sunitinib.pdfPB1436 Kurskjema Sunitinib.pdfpdf62186
PB1621 Kurskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1621 Kurskjema Nivolumab.pdfPB1621 Kurskjema Nivolumab.pdfpdf83052
PB1662 Kurskjema Kabozantinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1662 Kurskjema Kabozantinib.pdfPB1662 Kurskjema Kabozantinib.pdfpdf50010

Nyre - infusjonsskjema

PB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/Infusjonsskjema Nyre/PB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfPB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfpdf22345

​​

Penis - kurskjema (DS10599)

PB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdfPB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdfpdf178382
PB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdfPB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdfpdf149410
PB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdfPB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdfpdf135005

​​

Testis - kurskjema (DS6513)

PB0784 Kurskjema EP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0784 Kurskjema EP.pdfPB0784 Kurskjema EP.pdfpdf167854
PB0786 Kurskjema PEI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0786 Kurskjema PEI.pdfPB0786 Kurskjema PEI.pdfpdf184796
PB0781 Kurskjema TIP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0781 Kurskjema TIP.pdfPB0781 Kurskjema TIP.pdfpdf188580
PB0782 Kurskjema BEP-IF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0782 Kurskjema BEP-IF.pdfPB0782 Kurskjema BEP-IF.pdfpdf182255
PB0780 Kurskjema BEP 20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0780 Kurskjema BEP 20.pdfPB0780 Kurskjema BEP 20.pdfpdf183037
PB1020 Kurskjema GOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB1020 Kurskjema GOP.pdfPB1020 Kurskjema GOP.pdfpdf117576
PB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdfPB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdfpdf93996
PB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdfPB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdfpdf91123
PB0783 Kurskjema EMA-CO.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0783 Kurskjema EMA-CO.pdfPB0783 Kurskjema EMA-CO.pdfpdf138189
PB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdfPB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdfpdf57993

​​

Testis- infusjonsskjema

PB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdfPB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdfpdf50965
PB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdfPB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdfpdf63498
PB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdfPB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdfpdf96288
PB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdfPB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdfpdf18255
PB0791 Infusjonsskjema EP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0791 Infusjonsskjema EP.pdfPB0791 Infusjonsskjema EP.pdfpdf44113
PB0792 Infusjonsskjema PEI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0792 Infusjonsskjema PEI.pdfPB0792 Infusjonsskjema PEI.pdfpdf65194
PB0793 Infusjonsskjema TIP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0793 Infusjonsskjema TIP.pdfPB0793 Infusjonsskjema TIP.pdfpdf82650
PB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdfPB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdfpdf246520
PB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfPB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfpdf37990


Blære - kurskjema (DS6552)

PB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfPB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfpdf107523
PB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdfPB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdfpdf123381
PB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdfPB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdfpdf113682
PB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdfPB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdfpdf102874
PB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdfPB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdfpdf123651
PB1685 Kurskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1685 Kurskjema Nivolumab.pdfPB1685 Kurskjema Nivolumab.pdfpdf21678
PB1686 Kurskjema Pembrolizumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1686 Kurskjema Pembrolizumab.pdfPB1686 Kurskjema Pembrolizumab.pdfpdf95022
PB1715 Kurskjema Atezolizumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1715 Kurskjema Atezolizumab.pdfPB1715 Kurskjema Atezolizumab.pdfpdf95373

​​

Blære- infusjonsskjema

PB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfPB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfpdf33467
PB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdfPB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdfpdf36672
PB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdfPB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdfpdf108120
PB1687 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB1687 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfPB1687 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfpdf21918
PB1688 Infusjonsskjema Pembrolizumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB1688 Infusjonsskjema Pembrolizumab.pdfPB1688 Infusjonsskjema Pembrolizumab.pdfpdf22842

​​

Prostata - kurskjema (DS6554)

PB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfPB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfpdf208290
PB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfPB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfpdf96688
PB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfPB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfpdf205251
PB1332 Kurskjema Ra223.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1332 Kurskjema Ra223.pdfPB1332 Kurskjema Ra223.pdfpdf151241
PB1355 Kurskjema Abiraterone.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1355 Kurskjema Abiraterone.pdfPB1355 Kurskjema Abiraterone.pdfpdf123110
PB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdfPB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdfpdf216458
PB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfPB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfpdf60782
PB1682 Kurskjema Kabazitaxel.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1682 Kurskjema Kabazitaxel.pdfPB1682 Kurskjema Kabazitaxel.pdfpdf179927


Prostata- infusjonsskjema

PB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfPB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfpdf90055
PB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfPB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfpdf147055
PB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfPB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfpdf87786


Fant du det du lette etter?