Uro

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema.

​Nyre - kurskjema (DS10171)​

PB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdfPB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdf
PB1433 Kurskjema Axitinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1433 Kurskjema Axitinib.pdfPB1433 Kurskjema Axitinib.pdf
PB1434 Kurskjema Pazopanib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1434 Kurskjema Pazopanib.pdfPB1434 Kurskjema Pazopanib.pdf
PB1435 Kurskjema Everolimus.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1435 Kurskjema Everolimus.pdfPB1435 Kurskjema Everolimus.pdf
PB1436 Kurskjema Sunitinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1436 Kurskjema Sunitinib.pdfPB1436 Kurskjema Sunitinib.pdf
PB1621 Kurskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1621 Kurskjema Nivolumab.pdfPB1621 Kurskjema Nivolumab.pdf

Nyre - infusjonsskjema

PB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/Infusjonsskjema Nyre/PB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfPB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdf

​​


Penis - kurskjema (DS10599)

PB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdfPB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdf
PB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdfPB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdf
PB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdfPB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdf

​​
Testis - kurskjema (DS6513)

PB0784 Kurskjema EP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0784 Kurskjema EP.pdfPB0784 Kurskjema EP.pdf
PB0786 Kurskjema PEI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0786 Kurskjema PEI.pdfPB0786 Kurskjema PEI.pdf
PB0781 Kurskjema TIP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0781 Kurskjema TIP.pdfPB0781 Kurskjema TIP.pdf
PB0782 Kurskjema BEP-IF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0782 Kurskjema BEP-IF.pdfPB0782 Kurskjema BEP-IF.pdf
PB0780 Kurskjema BEP 20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0780 Kurskjema BEP 20.pdfPB0780 Kurskjema BEP 20.pdf
PB1020 Kurskjema GOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB1020 Kurskjema GOP.pdfPB1020 Kurskjema GOP.pdf
PB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdfPB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdf
PB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdfPB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdf
PB0783 Kurskjema EMA-CO.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0783 Kurskjema EMA-CO.pdfPB0783 Kurskjema EMA-CO.pdf
PB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdfPB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdf

​​


Testis- infusjonsskjema

PB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdfPB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdf
PB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdfPB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdf
PB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdfPB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdf
PB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdfPB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdf
PB0791 Infusjonsskjema EP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0791 Infusjonsskjema EP.pdfPB0791 Infusjonsskjema EP.pdf
PB0792 Infusjonsskjema PEI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0792 Infusjonsskjema PEI.pdfPB0792 Infusjonsskjema PEI.pdf
PB0793 Infusjonsskjema TIP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0793 Infusjonsskjema TIP.pdfPB0793 Infusjonsskjema TIP.pdf
PB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdfPB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdf
PB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfPB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfBlære - kurskjema (DS6552)

PB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfPB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdf
PB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdfPB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdf
PB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdfPB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdf
PB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdfPB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdf
PB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdfPB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdf

​​


Blære- infusjonsskjema

PB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfPB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdf
PB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdfPB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdf
PB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdfPB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdf

​​


Prostata - kurskjema (DS6554)

PB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfPB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdf
PB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfPB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdf
PB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfPB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdf
PB1332 Kurskjema Ra223.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1332 Kurskjema Ra223.pdfPB1332 Kurskjema Ra223.pdf
PB1355 Kurskjema Abiraterone.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1355 Kurskjema Abiraterone.pdfPB1355 Kurskjema Abiraterone.pdf
PB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdfPB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdf
PB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfPB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfProstata- infusjonsskjema

PB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfPB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdf
PB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfPB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdf
PB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfPB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdf