Uro

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema.

Infusjonsskjema (arbeidsskjema) for Kabazitaxel er under utarbeidelse. Kontakt Kreftpoliklinikken ved spørsmål.

​Nyre - kurskjema (DS10171)​

PB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdfPB1432 Kurskjema Temsirolimus.pdf
PB1433 Kurskjema Axitinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1433 Kurskjema Axitinib.pdfPB1433 Kurskjema Axitinib.pdf
PB1434 Kurskjema Pazopanib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1434 Kurskjema Pazopanib.pdfPB1434 Kurskjema Pazopanib.pdf
PB1435 Kurskjema Everolimus.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1435 Kurskjema Everolimus.pdfPB1435 Kurskjema Everolimus.pdf
PB1436 Kurskjema Sunitinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1436 Kurskjema Sunitinib.pdfPB1436 Kurskjema Sunitinib.pdf
PB1621 Kurskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1621 Kurskjema Nivolumab.pdfPB1621 Kurskjema Nivolumab.pdf
PB1662 Kurskjema Kabozantinib.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10171 Kurskjema Nyre/PB1662 Kurskjema Kabozantinib.pdfPB1662 Kurskjema Kabozantinib.pdf

Nyre - infusjonsskjema

PB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/Infusjonsskjema Nyre/PB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfPB1622 Infusjonsskjema Nivolumab.pdf

​​

Penis - kurskjema (DS10599)

PB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdfPB1421 Kurskjema TIP neoadjuvant cancer penis.pdf
PB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdfPB1420 Kurskjema Paclitaxel 2. linje cancer penis.pdf
PB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS10599 Kurskjema Penis/PB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdfPB1414 Kurskjema CiFu cancer penis.pdf

​​

Testis - kurskjema (DS6513)

PB0784 Kurskjema EP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0784 Kurskjema EP.pdfPB0784 Kurskjema EP.pdf
PB0786 Kurskjema PEI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0786 Kurskjema PEI.pdfPB0786 Kurskjema PEI.pdf
PB0781 Kurskjema TIP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0781 Kurskjema TIP.pdfPB0781 Kurskjema TIP.pdf
PB0782 Kurskjema BEP-IF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0782 Kurskjema BEP-IF.pdfPB0782 Kurskjema BEP-IF.pdf
PB0780 Kurskjema BEP 20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0780 Kurskjema BEP 20.pdfPB0780 Kurskjema BEP 20.pdf
PB1020 Kurskjema GOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB1020 Kurskjema GOP.pdfPB1020 Kurskjema GOP.pdf
PB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdfPB0794 Kurskjema Adjuvant Carboplatin.pdf
PB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdfPB0785 Kurskjema Høydose-CE.pdf
PB0783 Kurskjema EMA-CO.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB0783 Kurskjema EMA-CO.pdfPB0783 Kurskjema EMA-CO.pdf
PB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6513 Kurskjema Testis/PB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdfPB1058 Kurskjema Bleomycin dag 15 (BEP20 og BEP-If).pdf

​​

Testis- infusjonsskjema

PB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdfPB0787 Infusjonsskjema BEP-20.pdf
PB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdfPB0788 Infusjonsskjema BEP-IF.pdf
PB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdfPB0789 Infusjonsskjema EMA-CO dag 1+2.pdf
PB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdfPB0790 Infusjonsskjema EMA-CO dag 8.pdf
PB0791 Infusjonsskjema EP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0791 Infusjonsskjema EP.pdfPB0791 Infusjonsskjema EP.pdf
PB0792 Infusjonsskjema PEI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0792 Infusjonsskjema PEI.pdfPB0792 Infusjonsskjema PEI.pdf
PB0793 Infusjonsskjema TIP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0793 Infusjonsskjema TIP.pdfPB0793 Infusjonsskjema TIP.pdf
PB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdfPB0808 Infusjonsskjema Høydose-CE.pdf
PB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6517 Infusjonsskjema Testis/PB1019 Infusjonsskjema GOP.pdfPB1019 Infusjonsskjema GOP.pdf


Blære - kurskjema (DS6552)

PB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfPB0939 Kurskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdf
PB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdfPB0940 Kurskjema Standard M-VAC.pdf
PB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdfPB1017 Kurskjema Doseeskalert M-VAC.pdf
PB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdfPB1080 Kurskjema Gemcitabin og Carboplatin.pdf
PB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdfPB1423 Kurskjema Nab-Paclitaxel 2. linje.pdf
PB1685 Kurskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1685 Kurskjema Nivolumab.pdfPB1685 Kurskjema Nivolumab.pdf
PB1686 Kurskjema Pembrolizumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1686 Kurskjema Pembrolizumab.pdfPB1686 Kurskjema Pembrolizumab.pdf
PB1715 Kurskjema Atezolizumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6552 Kurskjema Blære/PB1715 Kurskjema Atezolizumab.pdfPB1715 Kurskjema Atezolizumab.pdf

​​

Blære- infusjonsskjema

PB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdfPB0841 Infusjonsskjema Gemcitabin+Cisplatin.pdf
PB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdfPB0842 Infusjonsskjema M-VAC.pdf
PB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdfPB0843 Infusjonsskjema Taxol+Carboplatin.pdf
PB1687 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB1687 Infusjonsskjema Nivolumab.pdfPB1687 Infusjonsskjema Nivolumab.pdf
PB1688 Infusjonsskjema Pembrolizumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6569 Infusjonsskjema Blære/PB1688 Infusjonsskjema Pembrolizumab.pdfPB1688 Infusjonsskjema Pembrolizumab.pdf

​​

Prostata - kurskjema (DS6554)

PB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfPB0936 Kurskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdf
PB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfPB0937 Kurskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdf
PB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfPB1192 Kurskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdf
PB1332 Kurskjema Ra223.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1332 Kurskjema Ra223.pdfPB1332 Kurskjema Ra223.pdf
PB1355 Kurskjema Abiraterone.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1355 Kurskjema Abiraterone.pdfPB1355 Kurskjema Abiraterone.pdf
PB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdfPB1422 Kurskjema Docetaxel hormonsensitiv CaP.pdf
PB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdfPB1431 Kurskjema Enzalutamide.pdf
PB1682 Kurskjema Kabazitaxel.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS11151 Kurskjema Uro/DS6554 Kurskjema Prostata/PB1682 Kurskjema Kabazitaxel.pdfPB1682 Kurskjema Kabazitaxel.pdf


Prostata- infusjonsskjema

PB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdfPB0835 Infusjonsskjema Docetaxel hver 3.uke Ca prostata.pdf
PB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdfPB0836 Infusjonsskjema Docetaxel ukedose Ca prostata.pdf
PB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS11152 Infusjonsskjema Uro/DS6571 Infusjonsskjema Prostata/PB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdfPB1193 Infusjonsskjema Docetaxel hver 2. uke Ca Prostata.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)