Plateepitel

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema.

​​Plateepitel - kurskjema (DS6644)

PB0997 Kurskjema Carboplatin+5-FU.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6644 Kurskjema Plateepitel/PB0997 Kurskjema Carboplatin+5-FU.pdfPB0997 Kurskjema Carboplatin+5-FU.pdf
PB0998 Kurskjema CiFu PE-Ca metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6644 Kurskjema Plateepitel/PB0998 Kurskjema CiFu PE-Ca metastatisk.pdfPB0998 Kurskjema CiFu PE-Ca metastatisk.pdf

​​


Plateepitel - infusjonsskjema

PB0898 Infusjonsskjema Carboplatin+5-FU.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6645 Infusjonsskjema Plateepitel/PB0898 Infusjonsskjema Carboplatin+5-FU.pdfPB0898 Infusjonsskjema Carboplatin+5-FU.pdf
PB0899 Infusjonsskjema CiFu PE-Ca metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6645 Infusjonsskjema Plateepitel/PB0899 Infusjonsskjema CiFu PE-Ca metastatisk.pdfPB0899 Infusjonsskjema CiFu PE-Ca metastatisk.pdf