Lymfom

(DS6549)

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema for lymfom.

Lymfom - kurskjema

PB0678 Kurskjema HD-MTX CNS-profylakse.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0678 Kurskjema HD-MTX CNS-profylakse.pdfPB0678 Kurskjema HD-MTX CNS-profylakse.pdfpdf135968
PB0957 Kurskjema CHIC Kur 4 og 6 R-CHOEP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6701 Kurskjema CHIC lymfom/PB0957 Kurskjema CHIC Kur 4 og 6 R-CHOEP.pdfPB0957 Kurskjema CHIC Kur 4 og 6 R-CHOEP.pdfpdf178995
PB0958 Kurskjema CHIC Kur 7 Ara-C.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6701 Kurskjema CHIC lymfom/PB0958 Kurskjema CHIC Kur 7 Ara-C.pdfPB0958 Kurskjema CHIC Kur 7 Ara-C.pdfpdf117048
PB0959 Kurskjema CHIC Forfase og Kur 1.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6701 Kurskjema CHIC lymfom/PB0959 Kurskjema CHIC Forfase og Kur 1.pdfPB0959 Kurskjema CHIC Forfase og Kur 1.pdfpdf163890
PB0960 Kurskjema CHIC Kur 2 HD-MTX og R-CHOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6701 Kurskjema CHIC lymfom/PB0960 Kurskjema CHIC Kur 2 HD-MTX og R-CHOP.pdfPB0960 Kurskjema CHIC Kur 2 HD-MTX og R-CHOP.pdfpdf169523
PB0961 Kurskjema GMALL_over_55 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6702 Kurskjema GMALL lymfom/PB0961 Kurskjema GMALL_over_55 år.pdfPB0961 Kurskjema GMALL_over_55 år.pdfpdf239493
PB0963 Kurskjema GMALL 15-55 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6702 Kurskjema GMALL lymfom/PB0963 Kurskjema GMALL 15-55 år.pdfPB0963 Kurskjema GMALL 15-55 år.pdfpdf273814
PB0964 Kurskjema Primært CNS lymfom 18-65år - Nordisk studie.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6703 Kurskjema Primær CNS-lymfom/PB0964 Kurskjema Primært CNS lymfom 18-65år - Nordisk studie.pdfPB0964 Kurskjema Primært CNS lymfom 18-65år - Nordisk studie.pdfpdf114655
PB0965 Kurskjema Primært CNS lymfom 66-75år - Nordisk studie.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6703 Kurskjema Primær CNS-lymfom/PB0965 Kurskjema Primært CNS lymfom 66-75år - Nordisk studie.pdfPB0965 Kurskjema Primært CNS lymfom 66-75år - Nordisk studie.pdfpdf120512
PB0966 Kurskjema ABVD.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0966 Kurskjema ABVD.pdfPB0966 Kurskjema ABVD.pdfpdf151929
PB0967 Kurskjema Ara-C.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0967 Kurskjema Ara-C.pdfPB0967 Kurskjema Ara-C.pdfpdf108310
PB0968 Kurskjema BEACOPP doseescalert.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0968 Kurskjema BEACOPP doseescalert.pdfPB0968 Kurskjema BEACOPP doseescalert.pdfpdf163172
PB0969 Kurskjema BEACOPP standard.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0969 Kurskjema BEACOPP standard.pdfPB0969 Kurskjema BEACOPP standard.pdfpdf162268
PB0970 Kurskjema BEAM.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0970 Kurskjema BEAM.pdfPB0970 Kurskjema BEAM.pdfpdf246875
PB0971 Kurskjema Bendamustin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0971 Kurskjema Bendamustin.pdfPB0971 Kurskjema Bendamustin.pdfpdf112558
PB0972 Kurskjema CHOEP-14.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0972 Kurskjema CHOEP-14.pdfPB0972 Kurskjema CHOEP-14.pdfpdf74956
PB0973 Kurskjema CHOP-14.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0973 Kurskjema CHOP-14.pdfPB0973 Kurskjema CHOP-14.pdfpdf64960
PB0974 Kurskjema CHOP-21.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0974 Kurskjema CHOP-21.pdfPB0974 Kurskjema CHOP-21.pdfpdf108057
PB0975 Kurskjema CNOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0975 Kurskjema CNOP.pdfPB0975 Kurskjema CNOP.pdfpdf62054
PB0976 Kurskjema Cytarabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0976 Kurskjema Cytarabin.pdfPB0976 Kurskjema Cytarabin.pdfpdf110306
PB0977 Kurskjema DHAP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0977 Kurskjema DHAP.pdfPB0977 Kurskjema DHAP.pdfpdf54491
PB0978 Kurskjema Fludarabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0978 Kurskjema Fludarabin.pdfPB0978 Kurskjema Fludarabin.pdfpdf71852
PB0979 Kurskjema IGEV.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0979 Kurskjema IGEV.pdfPB0979 Kurskjema IGEV.pdfpdf202848
PB0980 Kurskjema IKE+Rituximab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0980 Kurskjema IKE+Rituximab.pdfPB0980 Kurskjema IKE+Rituximab.pdfpdf132278
PB0981 Kurskjema IME.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0981 Kurskjema IME.pdfPB0981 Kurskjema IME.pdfpdf154199
PB0982 Kurskjema Ixoten lymfom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0982 Kurskjema Ixoten lymfom.pdfPB0982 Kurskjema Ixoten lymfom.pdfpdf55511
PB0983 Kurskjema Leukeran+Prednisolon.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0983 Kurskjema Leukeran+Prednisolon.pdfPB0983 Kurskjema Leukeran+Prednisolon.pdfpdf132174
PB0984 Kurskjema MabCampath.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0984 Kurskjema MabCampath.pdfPB0984 Kurskjema MabCampath.pdfpdf119015
PB0985 Kurskjema Maxi-CHOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0985 Kurskjema Maxi-CHOP.pdfPB0985 Kurskjema Maxi-CHOP.pdfpdf172501
PB0986 Kurskjema OEPA.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0986 Kurskjema OEPA.pdfPB0986 Kurskjema OEPA.pdfpdf118732
PB0988 Kurskjema Rituximab, iv, sc.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB0988 Kurskjema Rituximab, iv, sc.pdfPB0988 Kurskjema Rituximab, iv, sc.pdfpdf48371
PB1034 MTX-utskillelseskurve.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6701 Kurskjema CHIC lymfom/PB1034 MTX-utskillelseskurve.pdfPB1034 MTX-utskillelseskurve.pdfpdf1615789
PB1062 Pasientinformasjon ved temozolomidbehandling av lymfom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6703 Kurskjema Primær CNS-lymfom/PB1062 Pasientinformasjon ved temozolomidbehandling av lymfom.pdfPB1062 Pasientinformasjon ved temozolomidbehandling av lymfom.pdfpdf112163
PB1063 Kurskjema Temozolomid CNS-lymfom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6703 Kurskjema Primær CNS-lymfom/PB1063 Kurskjema Temozolomid CNS-lymfom.pdfPB1063 Kurskjema Temozolomid CNS-lymfom.pdfpdf101513
PB1065 Kurskjema DA-EPOCH-R.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB1065 Kurskjema DA-EPOCH-R.pdfPB1065 Kurskjema DA-EPOCH-R.pdfpdf163801
PB1066 Kurskjema COPDAC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB1066 Kurskjema COPDAC.pdfPB1066 Kurskjema COPDAC.pdfpdf100448
PB1217 Kurskjema CHIC kur 3 og 5 R-CHOED-14 + IT Depocyte.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/DS6701 Kurskjema CHIC lymfom/PB1217 Kurskjema CHIC kur 3 og 5 R-CHOED-14 + IT Depocyte.pdfPB1217 Kurskjema CHIC kur 3 og 5 R-CHOED-14 + IT Depocyte.pdfpdf179610
PB1565 Kurskjema R-MPV.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6549 Kurskjema Lymfom/PB1565 Kurskjema R-MPV.pdfPB1565 Kurskjema R-MPV.pdfpdf290875

​​

​Lymfom - infusjonsskjema

PB0858 Infusjonsskjema GMALL Blokk A1 over 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0858 Infusjonsskjema GMALL Blokk A1 over 50 år.pdfPB0858 Infusjonsskjema GMALL Blokk A1 over 50 år.pdfpdf486196
PB0859 Infusjonsskjema GMALL Blokk A2 over 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0859 Infusjonsskjema GMALL Blokk A2 over 50 år.pdfPB0859 Infusjonsskjema GMALL Blokk A2 over 50 år.pdfpdf486702
PB0860 Infusjonsskjema GMALL Blokk A3 over 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0860 Infusjonsskjema GMALL Blokk A3 over 50 år.pdfPB0860 Infusjonsskjema GMALL Blokk A3 over 50 år.pdfpdf483900
PB0861 Infusjonsskjema GMALL Blokk A under 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0861 Infusjonsskjema GMALL Blokk A under 50 år.pdfPB0861 Infusjonsskjema GMALL Blokk A under 50 år.pdfpdf486195
PB0862 Infusjonsskjema GMALL Blokk B1 over 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0862 Infusjonsskjema GMALL Blokk B1 over 50 år.pdfPB0862 Infusjonsskjema GMALL Blokk B1 over 50 år.pdfpdf474236
PB0863 Infusjonsskjema GMALL Blokk B2 over 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0863 Infusjonsskjema GMALL Blokk B2 over 50 år.pdfPB0863 Infusjonsskjema GMALL Blokk B2 over 50 år.pdfpdf480677
PB0864 Infusjonsskjema GMALL Blokk B under 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0864 Infusjonsskjema GMALL Blokk B under 50 år.pdfPB0864 Infusjonsskjema GMALL Blokk B under 50 år.pdfpdf479131
PB0865 Infusjonsskjema GMALL Blokk C.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0865 Infusjonsskjema GMALL Blokk C.pdfPB0865 Infusjonsskjema GMALL Blokk C.pdfpdf428400
PB0866 Infusjonsskjema GMALL Vorphase.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB0866 Infusjonsskjema GMALL Vorphase.pdfPB0866 Infusjonsskjema GMALL Vorphase.pdfpdf310550
PB0867 Infusjonsskjema CNS lymfom A.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6697 Infusjonsskjema Primær CNS-lymfom/PB0867 Infusjonsskjema CNS lymfom A.pdfPB0867 Infusjonsskjema CNS lymfom A.pdfpdf452550
PB0868 Infusjonsskjema CNS lymfom B.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6697 Infusjonsskjema Primær CNS-lymfom/PB0868 Infusjonsskjema CNS lymfom B.pdfPB0868 Infusjonsskjema CNS lymfom B.pdfpdf143924
PB0869 Infusjonsskjema CNS lymfom C.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6697 Infusjonsskjema Primær CNS-lymfom/PB0869 Infusjonsskjema CNS lymfom C.pdfPB0869 Infusjonsskjema CNS lymfom C.pdfpdf103244
PB0870 Infusjonsskjema CNS lymfom A1.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6697 Infusjonsskjema Primær CNS-lymfom/PB0870 Infusjonsskjema CNS lymfom A1.pdfPB0870 Infusjonsskjema CNS lymfom A1.pdfpdf163004
PB0871 Infusjonsskjema CNS lymfom A2, B1, B2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6697 Infusjonsskjema Primær CNS-lymfom/PB0871 Infusjonsskjema CNS lymfom A2, B1, B2.pdfPB0871 Infusjonsskjema CNS lymfom A2, B1, B2.pdfpdf144939
PB0872 Infusjonsskjema CNS lymfom C1, C2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6697 Infusjonsskjema Primær CNS-lymfom/PB0872 Infusjonsskjema CNS lymfom C1, C2.pdfPB0872 Infusjonsskjema CNS lymfom C1, C2.pdfpdf116007
PB0873 Infusjonsskjema ABVD.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0873 Infusjonsskjema ABVD.pdfPB0873 Infusjonsskjema ABVD.pdfpdf40333
PB0874 Infusjonsskjema Ara-C.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0874 Infusjonsskjema Ara-C.pdfPB0874 Infusjonsskjema Ara-C.pdfpdf196123
PB0874 Infusjonsskjema Ara-C.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6704 Infusjonsskjema CHIC lymfom/PB0874 Infusjonsskjema Ara-C.pdfPB0874 Infusjonsskjema Ara-C.pdfpdf196123
PB0875 Infusjonsskjema AVD.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0875 Infusjonsskjema AVD.pdfPB0875 Infusjonsskjema AVD.pdfpdf42334
PB0876 Infusjonsskjema BEACOPP doseescalert.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0876 Infusjonsskjema BEACOPP doseescalert.pdfPB0876 Infusjonsskjema BEACOPP doseescalert.pdfpdf26654
PB0877 Infusjonsskjema BEACOPP standard.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0877 Infusjonsskjema BEACOPP standard.pdfPB0877 Infusjonsskjema BEACOPP standard.pdfpdf55376
PB0878 Infusjonsskjema BEAM.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0878 Infusjonsskjema BEAM.pdfPB0878 Infusjonsskjema BEAM.pdfpdf251246
PB0879 Infusjonsskjema Bendamustine.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0879 Infusjonsskjema Bendamustine.pdfPB0879 Infusjonsskjema Bendamustine.pdfpdf20852
PB0880 Infusjonsskjema CHIC HD-MTX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6704 Infusjonsskjema CHIC lymfom/PB0880 Infusjonsskjema CHIC HD-MTX.pdfPB0880 Infusjonsskjema CHIC HD-MTX.pdfpdf432075
PB0881 Infusjonsskjema CHOEP-14.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0881 Infusjonsskjema CHOEP-14.pdfPB0881 Infusjonsskjema CHOEP-14.pdfpdf149386
PB0881 Infusjonsskjema CHOEP-14.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6704 Infusjonsskjema CHIC lymfom/PB0881 Infusjonsskjema CHOEP-14.pdfPB0881 Infusjonsskjema CHOEP-14.pdfpdf149386
PB0882 Infusjonsskjema CHOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0882 Infusjonsskjema CHOP.pdfPB0882 Infusjonsskjema CHOP.pdfpdf149901
PB0883 Infusjonsskjema CNOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0883 Infusjonsskjema CNOP.pdfPB0883 Infusjonsskjema CNOP.pdfpdf147235
PB0884 Infusjonsskjema CNS-lymfom HD-MTX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0884 Infusjonsskjema CNS-lymfom HD-MTX.pdfPB0884 Infusjonsskjema CNS-lymfom HD-MTX.pdfpdf122365
PB0885 Infusjonsskjema DHAP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0885 Infusjonsskjema DHAP.pdfPB0885 Infusjonsskjema DHAP.pdfpdf62033
PB0886 Infusjonsskjema IGEV.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0886 Infusjonsskjema IGEV.pdfPB0886 Infusjonsskjema IGEV.pdfpdf98286
PB0887 Infusjonsskjema IKE+Rituximab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0887 Infusjonsskjema IKE+Rituximab.pdfPB0887 Infusjonsskjema IKE+Rituximab.pdfpdf94685
PB0888 Infusjonsskjema IME.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0888 Infusjonsskjema IME.pdfPB0888 Infusjonsskjema IME.pdfpdf45370
PB0889 Infusjonsskjema MabCampath.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0889 Infusjonsskjema MabCampath.pdfPB0889 Infusjonsskjema MabCampath.pdfpdf110985
PB0890 Infusjonsskjema Maxi-CHOP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0890 Infusjonsskjema Maxi-CHOP.pdfPB0890 Infusjonsskjema Maxi-CHOP.pdfpdf95336
PB0891 Infusjonsskjema OEPA.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0891 Infusjonsskjema OEPA.pdfPB0891 Infusjonsskjema OEPA.pdfpdf112482
PB0892 Infusjonsskjema Rituximab, iv.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0892 Infusjonsskjema Rituximab, iv.pdfPB0892 Infusjonsskjema Rituximab, iv.pdfpdf229127
PB0893 Infusjonsskjema VIM.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB0893 Infusjonsskjema VIM.pdfPB0893 Infusjonsskjema VIM.pdfpdf109019
PB1034 MTX-utskillelseskurve.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6704 Infusjonsskjema CHIC lymfom/PB1034 MTX-utskillelseskurve.pdfPB1034 MTX-utskillelseskurve.pdfpdf1615785
PB1125 Infusjonsskjema EPOCH-R.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB1125 Infusjonsskjema EPOCH-R.pdfPB1125 Infusjonsskjema EPOCH-R.pdfpdf92184
PB1126 Infusjonsskjema EPOCH-F-R.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB1126 Infusjonsskjema EPOCH-F-R.pdfPB1126 Infusjonsskjema EPOCH-F-R.pdfpdf95418
PB1230 Infusjonsskjema HD-MTX CNS-profylakse.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB1230 Infusjonsskjema HD-MTX CNS-profylakse.pdfPB1230 Infusjonsskjema HD-MTX CNS-profylakse.pdfpdf305491
PB1260 Arbeidsskjema Rituximab, sc.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB1260 Arbeidsskjema Rituximab, sc.pdfPB1260 Arbeidsskjema Rituximab, sc.pdfpdf48649
PB1499 Infusjonsskjema GMALL Blokk B3 over 50 år.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/DS6696 Infusjonsskjema GMALL/PB1499 Infusjonsskjema GMALL Blokk B3 over 50 år.pdfPB1499 Infusjonsskjema GMALL Blokk B3 over 50 år.pdfpdf493589
PB1627 Infusjonsskjema R-MPV.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6562 Infusjonsskjema Lymfom/PB1627 Infusjonsskjema R-MPV.pdfPB1627 Infusjonsskjema R-MPV.pdfpdf509453

​​

Fant du det du lette etter?