Lunge

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema for lungekreft

SJ5148 - Cytostatikakort


Remicade behandling (DS6100)

PI0074 - Infliksimab -pasientinformasjon HUD.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS6100 Remicade behandling/PI0074 - Infliksimab -pasientinformasjon HUD.pdfPI0074 - Infliksimab -pasientinformasjon HUD.pdf
PR30751 Remicadeinfusjon skjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS6100 Remicade behandling/PR30751 Remicadeinfusjon skjema.pdfPR30751 Remicadeinfusjon skjema.pdf

Ikke-småcellet lungekreft (DS5168)

PR13501 CARBO-ALIMTA ved NSCLC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR13501 CARBO-ALIMTA ved NSCLC.pdfPR13501 CARBO-ALIMTA ved NSCLC.pdf
PR17135 CARBO 5 - VINORELBIN 25.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR17135 CARBO 5 - VINORELBIN 25.pdfPR17135 CARBO 5 - VINORELBIN 25.pdf
PR27970 CARBO 6 - VINORELBIN 30 adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR27970 CARBO 6 - VINORELBIN 30 adjuvant.pdfPR27970 CARBO 6 - VINORELBIN 30 adjuvant.pdf
PR27972 CIS - VINORELBIN adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR27972 CIS - VINORELBIN adjuvant.pdfPR27972 CIS - VINORELBIN adjuvant.pdf
PR31139 Vinorelbin-Gemcitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR31139 Vinorelbin-Gemcitabin.pdfPR31139 Vinorelbin-Gemcitabin.pdf
PR3419 Monoterapi ALIMTA.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR3419 Monoterapi ALIMTA.pdfPR3419 Monoterapi ALIMTA.pdf
PR3427 TAXOTERE monoterapi.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR3427 TAXOTERE monoterapi.pdfPR3427 TAXOTERE monoterapi.pdf
PR42435 - Pembrolizumab (Keytruda).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR42435 - Pembrolizumab (Keytruda).pdfPR42435 - Pembrolizumab (Keytruda).pdf
PR43425 - Monoterapi Gemcitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR43425 - Monoterapi Gemcitabin.pdfPR43425 - Monoterapi Gemcitabin.pdf
PR43846 - Nivolumab (Opdivo).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR43846 - Nivolumab (Opdivo).pdfPR43846 - Nivolumab (Opdivo).pdf
PR46101 - Atezolizumab (Tecentriq).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR46101 - Atezolizumab (Tecentriq).pdfPR46101 - Atezolizumab (Tecentriq).pdf

​Småcellet lungekreft (DS5169)

PR10520 CARBO - ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR10520 CARBO - ETOPOSID.pdfPR10520 CARBO - ETOPOSID.pdf
PR18408 PV med CISPLATIN dag 2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR18408 PV med CISPLATIN dag 2.pdfPR18408 PV med CISPLATIN dag 2.pdf
PR27745 ACO.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR27745 ACO.pdfPR27745 ACO.pdf
PR3418 CIS-ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR3418 CIS-ETOPOSID.pdfPR3418 CIS-ETOPOSID.pdf
PR34773 Tumorlyseskjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR34773 Tumorlyseskjema.pdfPR34773 Tumorlyseskjema.pdf
PR37154 CARBO-ETOPOSID, begrenset sykdom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR37154 CARBO-ETOPOSID, begrenset sykdom.pdfPR37154 CARBO-ETOPOSID, begrenset sykdom.pdf

Mesoteliom (DS5170)​

PR13497 CARBO-ALIMTA ved Mesoteliom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5170 Mesoteloim/PR13497 CARBO-ALIMTA ved Mesoteliom.pdfPR13497 CARBO-ALIMTA ved Mesoteliom.pdf
PR33404 - Monoterapi Alimta ved mesoteliom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5170 Mesoteloim/PR33404 - Monoterapi Alimta ved mesoteliom.pdfPR33404 - Monoterapi Alimta ved mesoteliom.pdf

Nevroendokrine lungetumores (DS5171)

PR40898 Nevroendokrin CIS- ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5171 Nevroendokrine lungetumores/PR40898 Nevroendokrin CIS- ETOPOSID.pdfPR40898 Nevroendokrin CIS- ETOPOSID.pdf
PR41552 Nevroendokrin CARBO - ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5171 Nevroendokrine lungetumores/PR41552 Nevroendokrin CARBO - ETOPOSID.pdfPR41552 Nevroendokrin CARBO - ETOPOSID.pdf

Blodprøver cytostatika ​(DS9325)​

PR25195 Blodprøver dag 10-12 etter cellegift.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS9325 BLODPRØVER-CYTOSTATIKA/PR25195 Blodprøver dag 10-12 etter cellegift.pdfPR25195 Blodprøver dag 10-12 etter cellegift.pdf
PR3431 BLODPRØVER - CYTOSTATIKABEHANDLING.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS9325 BLODPRØVER-CYTOSTATIKA/PR3431 BLODPRØVER - CYTOSTATIKABEHANDLING.pdfPR3431 BLODPRØVER - CYTOSTATIKABEHANDLING.pdf
SJ5726 Ukentlige blodprøver etter cellegift.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS9325 BLODPRØVER-CYTOSTATIKA/SJ5726 Ukentlige blodprøver etter cellegift.pdfSJ5726 Ukentlige blodprøver etter cellegift.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)