Lunge

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema for lungekreft

SJ5148 - Cytostatikakort


Remicade behandling (DS6100)

PI0074 - Infliksimab -pasientinformasjon HUD.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS6100 Remicade behandling/PI0074 - Infliksimab -pasientinformasjon HUD.pdfPI0074 - Infliksimab -pasientinformasjon HUD.pdfpdf7188
PR30751 Remicadeinfusjon skjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS6100 Remicade behandling/PR30751 Remicadeinfusjon skjema.pdfPR30751 Remicadeinfusjon skjema.pdfpdf13439

Ikke-småcellet lungekreft (DS5168)

PR13501 CARBO-ALIMTA ved NSCLC.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR13501 CARBO-ALIMTA ved NSCLC.pdfPR13501 CARBO-ALIMTA ved NSCLC.pdfpdf171884
PR17135 CARBO 5 - VINORELBIN 25.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR17135 CARBO 5 - VINORELBIN 25.pdfPR17135 CARBO 5 - VINORELBIN 25.pdfpdf177380
PR27970 CARBO 6 - VINORELBIN 30 adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR27970 CARBO 6 - VINORELBIN 30 adjuvant.pdfPR27970 CARBO 6 - VINORELBIN 30 adjuvant.pdfpdf175275
PR27972 CIS - VINORELBIN adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR27972 CIS - VINORELBIN adjuvant.pdfPR27972 CIS - VINORELBIN adjuvant.pdfpdf180868
PR31139 Vinorelbin-Gemcitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR31139 Vinorelbin-Gemcitabin.pdfPR31139 Vinorelbin-Gemcitabin.pdfpdf176909
PR3419 Monoterapi ALIMTA.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR3419 Monoterapi ALIMTA.pdfPR3419 Monoterapi ALIMTA.pdfpdf172292
PR3427 TAXOTERE monoterapi.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR3427 TAXOTERE monoterapi.pdfPR3427 TAXOTERE monoterapi.pdfpdf180416
PR42435 - Pembrolizumab (Keytruda).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR42435 - Pembrolizumab (Keytruda).pdfPR42435 - Pembrolizumab (Keytruda).pdfpdf218258
PR43425 - Monoterapi Gemcitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR43425 - Monoterapi Gemcitabin.pdfPR43425 - Monoterapi Gemcitabin.pdfpdf225098
PR43846 - Nivolumab (Opdivo).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR43846 - Nivolumab (Opdivo).pdfPR43846 - Nivolumab (Opdivo).pdfpdf413712
PR46101 - Atezolizumab (Tecentriq).pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5168 Ikke-småcellet lungekreft/PR46101 - Atezolizumab (Tecentriq).pdfPR46101 - Atezolizumab (Tecentriq).pdfpdf317687

​Småcellet lungekreft (DS5169)

PR10520 CARBO - ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR10520 CARBO - ETOPOSID.pdfPR10520 CARBO - ETOPOSID.pdfpdf172110
PR18408 PV med CISPLATIN dag 2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR18408 PV med CISPLATIN dag 2.pdfPR18408 PV med CISPLATIN dag 2.pdfpdf181709
PR27745 ACO.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR27745 ACO.pdfPR27745 ACO.pdfpdf175159
PR3418 CIS-ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR3418 CIS-ETOPOSID.pdfPR3418 CIS-ETOPOSID.pdfpdf180195
PR34773 Tumorlyseskjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR34773 Tumorlyseskjema.pdfPR34773 Tumorlyseskjema.pdfpdf103955
PR37154 CARBO-ETOPOSID, begrenset sykdom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5169 Småcellet lungekreft/PR37154 CARBO-ETOPOSID, begrenset sykdom.pdfPR37154 CARBO-ETOPOSID, begrenset sykdom.pdfpdf226851

Mesoteliom (DS5170)​

PR13497 CARBO-ALIMTA ved Mesoteliom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5170 Mesoteloim/PR13497 CARBO-ALIMTA ved Mesoteliom.pdfPR13497 CARBO-ALIMTA ved Mesoteliom.pdfpdf170860
PR33404 - Monoterapi Alimta ved mesoteliom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5170 Mesoteloim/PR33404 - Monoterapi Alimta ved mesoteliom.pdfPR33404 - Monoterapi Alimta ved mesoteliom.pdfpdf274891

Nevroendokrine lungetumores (DS5171)

PR40898 Nevroendokrin CIS- ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5171 Nevroendokrine lungetumores/PR40898 Nevroendokrin CIS- ETOPOSID.pdfPR40898 Nevroendokrin CIS- ETOPOSID.pdfpdf260816
PR41552 Nevroendokrin CARBO - ETOPOSID.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS5171 Nevroendokrine lungetumores/PR41552 Nevroendokrin CARBO - ETOPOSID.pdfPR41552 Nevroendokrin CARBO - ETOPOSID.pdfpdf255012

Blodprøver cytostatika ​(DS9325)​

PR25195 Blodprøver dag 10-12 etter cellegift.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS9325 BLODPRØVER-CYTOSTATIKA/PR25195 Blodprøver dag 10-12 etter cellegift.pdfPR25195 Blodprøver dag 10-12 etter cellegift.pdfpdf107957
PR3431 BLODPRØVER - CYTOSTATIKABEHANDLING.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS9325 BLODPRØVER-CYTOSTATIKA/PR3431 BLODPRØVER - CYTOSTATIKABEHANDLING.pdfPR3431 BLODPRØVER - CYTOSTATIKABEHANDLING.pdfpdf24858
SJ5726 Ukentlige blodprøver etter cellegift.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6557 Kurskjema Lunge/DS2910 Cytostatika-arbeidsskjema, kurbeskrivelser og blodprøver/DS9325 BLODPRØVER-CYTOSTATIKA/SJ5726 Ukentlige blodprøver etter cellegift.pdfSJ5726 Ukentlige blodprøver etter cellegift.pdfpdf171629


Fant du det du lette etter?