Gastro

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema for ulike typer gastrokreft.

Øsofagus - kurskjema (DS6561)

PB1010 Kurskjema CiFu øsofagus.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6561 Kurskjema Øsofagus/PB1010 Kurskjema CiFu øsofagus.pdfPB1010 Kurskjema CiFu øsofagus.pdfpdf68703
PB1077 Kurskjema CiFU NeoRes.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6561 Kurskjema Øsofagus/PB1077 Kurskjema CiFU NeoRes.pdfPB1077 Kurskjema CiFU NeoRes.pdfpdf76269
PB1159 Kurskjema CROSS.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6561 Kurskjema Øsofagus/PB1159 Kurskjema CROSS.pdfPB1159 Kurskjema CROSS.pdfpdf112041


Øsofagus - infusjonsskjema

PB0844 Infusjonsskjema CiFu.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6564 Infusjonsskjema Øsofagus/PB0844 Infusjonsskjema CiFu.pdfPB0844 Infusjonsskjema CiFu.pdfpdf36826
PB1076 Infusjonsskjema CiFU NeoRes.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6564 Infusjonsskjema Øsofagus/PB1076 Infusjonsskjema CiFU NeoRes.pdfPB1076 Infusjonsskjema CiFU NeoRes.pdfpdf46321
PB1160 Infusjonsskjema CROSS.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6564 Infusjonsskjema Øsofagus/PB1160 Infusjonsskjema CROSS.pdfPB1160 Infusjonsskjema CROSS.pdfpdf50732


Ventrikuli - kurskjema (DS6553)

PB1003 Kurskjema ECF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1003 Kurskjema ECF.pdfPB1003 Kurskjema ECF.pdfpdf140005
PB1004 Kurskjema ECX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1004 Kurskjema ECX.pdfPB1004 Kurskjema ECX.pdfpdf145050
PB1005 Kurskjema ELF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1005 Kurskjema ELF.pdfPB1005 Kurskjema ELF.pdfpdf81957
PB1006 Kurskjema EOX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1006 Kurskjema EOX.pdfPB1006 Kurskjema EOX.pdfpdf161743
PB1043 Kurskjema KAPOX + trastuzumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1043 Kurskjema KAPOX + trastuzumab.pdfPB1043 Kurskjema KAPOX + trastuzumab.pdfpdf147868
PB1577 Kurskjema EOS1.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1577 Kurskjema EOS1.pdfPB1577 Kurskjema EOS1.pdfpdf254440
PB1578 Kurskjema S1.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1578 Kurskjema S1.pdfPB1578 Kurskjema S1.pdfpdf150355
PB1584 Kurskjema SOX1.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PB1584 Kurskjema SOX1.pdfPB1584 Kurskjema SOX1.pdfpdf253957
PR45560 Kurskjema FLOT.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6553 Kurskjema Ventrikuli/PR45560 Kurskjema FLOT.pdfPR45560 Kurskjema FLOT.pdfpdf218401

​​

Ventrikuli  - infusjonsskjema

PB0837 Infusjonsskjema ECF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6565 Infusjonsskjema Ventrikuli/PB0837 Infusjonsskjema ECF.pdfPB0837 Infusjonsskjema ECF.pdfpdf102332
PB0838 Infusjonsskjema ECX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6565 Infusjonsskjema Ventrikuli/PB0838 Infusjonsskjema ECX.pdfPB0838 Infusjonsskjema ECX.pdfpdf33422
PB0839 Infusjonsskjema ELF.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6565 Infusjonsskjema Ventrikuli/PB0839 Infusjonsskjema ELF.pdfPB0839 Infusjonsskjema ELF.pdfpdf36634
PB0840 Infusjonsskjema EOX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6565 Infusjonsskjema Ventrikuli/PB0840 Infusjonsskjema EOX.pdfPB0840 Infusjonsskjema EOX.pdfpdf25331
PR45561 Infusjonsskjema FLOT.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6565 Infusjonsskjema Ventrikuli/PR45561 Infusjonsskjema FLOT.pdfPR45561 Infusjonsskjema FLOT.pdfpdf155044

​​
Cholangio - kurskjema (DS6699)

PB0941 Kurskjema GEMCAP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6699 Kurskjema Cholangio/PB0941 Kurskjema GEMCAP.pdfPB0941 Kurskjema GEMCAP.pdfpdf118753
PB0949 Kurskjema FLOX-metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6699 Kurskjema Cholangio/PB0949 Kurskjema FLOX-metastatisk.pdfPB0949 Kurskjema FLOX-metastatisk.pdfpdf88007

​​

Cholangio  - infusjonsskjema

PB1011 Infusjonskjema GEMCAP.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6700 Infusjonsskjema Cholangio/PB1011 Infusjonskjema GEMCAP.pdfPB1011 Infusjonskjema GEMCAP.pdfpdf7246​​Pankreas - kurskjema (DS6559)

PB0602 Kurskjema FOLFIRINOX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6559 Kurskjema Pankreas/PB0602 Kurskjema FOLFIRINOX.pdfPB0602 Kurskjema FOLFIRINOX.pdfpdf129184
PB0995 Kurskjema FLV adjuvant pancreas.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6559 Kurskjema Pankreas/PB0995 Kurskjema FLV adjuvant pancreas.pdfPB0995 Kurskjema FLV adjuvant pancreas.pdfpdf62968
PB0996 Kurskjema Gemcitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6559 Kurskjema Pankreas/PB0996 Kurskjema Gemcitabin.pdfPB0996 Kurskjema Gemcitabin.pdfpdf74848
PB1242 Kurskjema Nab-Paclitaxel+Gemcitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6559 Kurskjema Pankreas/PB1242 Kurskjema Nab-Paclitaxel+Gemcitabin.pdfPB1242 Kurskjema Nab-Paclitaxel+Gemcitabin.pdfpdf186243
PB1587 Kurskjema Gem-Kap, adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6559 Kurskjema Pankreas/PB1587 Kurskjema Gem-Kap, adjuvant.pdfPB1587 Kurskjema Gem-Kap, adjuvant.pdfpdf304351

​​

Pankreas  - infusjonsskjema

PB0833 Infusjonsskjema FLV Ca pancreas.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6566 Infusjonsskjema Pankreas/PB0833 Infusjonsskjema FLV Ca pancreas.pdfPB0833 Infusjonsskjema FLV Ca pancreas.pdfpdf70788
PB0834 Infusjonsskjema Gemcitabin Ca pancreas.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6566 Infusjonsskjema Pankreas/PB0834 Infusjonsskjema Gemcitabin Ca pancreas.pdfPB0834 Infusjonsskjema Gemcitabin Ca pancreas.pdfpdf16654
PB1140 Infusjonsskjema FOLFIRINOX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6566 Infusjonsskjema Pankreas/PB1140 Infusjonsskjema FOLFIRINOX.pdfPB1140 Infusjonsskjema FOLFIRINOX.pdfpdf100535
PB1241 Infusjonsskjema Nab-Paclitaxel+Gemcitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6566 Infusjonsskjema Pankreas/PB1241 Infusjonsskjema Nab-Paclitaxel+Gemcitabin.pdfPB1241 Infusjonsskjema Nab-Paclitaxel+Gemcitabin.pdfpdf31898

​​

Colorektal - kurskjema (DS6551)

PB0944 Kurskjema Avastin + FLIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0944 Kurskjema Avastin + FLIRI.pdfPB0944 Kurskjema Avastin + FLIRI.pdfpdf143948
PB0944 Kurskjema FLIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0944 Kurskjema FLIRI.pdfPB0944 Kurskjema FLIRI.pdfpdf242441
PB0945 Kurskjema Campto-monoterapi.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0945 Kurskjema Campto-monoterapi.pdfPB0945 Kurskjema Campto-monoterapi.pdfpdf63450
PB0945 Kurskjema Irinotekan.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0945 Kurskjema Irinotekan.pdfPB0945 Kurskjema Irinotekan.pdfpdf232144
PB0946 Kurskjema Cetuximab+ FLIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0946 Kurskjema Cetuximab+ FLIRI.pdfPB0946 Kurskjema Cetuximab+ FLIRI.pdfpdf159142
PB0947 Kurskjema Cetuximab+Irinotecan.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0947 Kurskjema Cetuximab+Irinotecan.pdfPB0947 Kurskjema Cetuximab+Irinotecan.pdfpdf97629
PB0948 Kurskjema FLIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0948 Kurskjema FLIRI.pdfPB0948 Kurskjema FLIRI.pdfpdf138330
PB0949 Kurskjema FLOX-metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0949 Kurskjema FLOX-metastatisk.pdfPB0949 Kurskjema FLOX-metastatisk.pdfpdf88009
PB0950 Kurskjema FLOX-adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0950 Kurskjema FLOX-adjuvant.pdfPB0950 Kurskjema FLOX-adjuvant.pdfpdf176937
PB0951 Kurskjema FLV.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0951 Kurskjema FLV.pdfPB0951 Kurskjema FLV.pdfpdf77505
PB0952 Kurskjema Panitumumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0952 Kurskjema Panitumumab.pdfPB0952 Kurskjema Panitumumab.pdfpdf88142
PB0953 Kurskjema Xeloda-stråle.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0953 Kurskjema Xeloda-stråle.pdfPB0953 Kurskjema Xeloda-stråle.pdfpdf200583
PB0954 Kurskjema Xelox-metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0954 Kurskjema Xelox-metastatisk.pdfPB0954 Kurskjema Xelox-metastatisk.pdfpdf81025
PB0955 Kurskjema Xelox-stråle.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB0955 Kurskjema Xelox-stråle.pdfPB0955 Kurskjema Xelox-stråle.pdfpdf206762
PB1578 Kurskjema S1.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB1578 Kurskjema S1.pdfPB1578 Kurskjema S1.pdfpdf150355
PB1579 Kurskjema FOLFIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB1579 Kurskjema FOLFIRI.pdfPB1579 Kurskjema FOLFIRI.pdfpdf232680
PB1581 Kurskjema FOLFOX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB1581 Kurskjema FOLFOX.pdfPB1581 Kurskjema FOLFOX.pdfpdf239380
PB1583 Kurskjema FOLFOXIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB1583 Kurskjema FOLFOXIRI.pdfPB1583 Kurskjema FOLFOXIRI.pdfpdf242180
PB1584 Kurskjema SOX1.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB1584 Kurskjema SOX1.pdfPB1584 Kurskjema SOX1.pdfpdf253957
PB1585 Kurskjema Bevazicumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB1585 Kurskjema Bevazicumab.pdfPB1585 Kurskjema Bevazicumab.pdfpdf213071
PB1586 Kurskjema Kapecitabin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6551 Kurskjema Colorektal/PB1586 Kurskjema Kapecitabin.pdfPB1586 Kurskjema Kapecitabin.pdfpdf300726

​​

Colorektal ​ - infusjonsskjema

PB0846 Infusjonsskjema Bevacizumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0846 Infusjonsskjema Bevacizumab.pdfPB0846 Infusjonsskjema Bevacizumab.pdfpdf42913
PB0847 Infusjonsskjema Campto mono.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0847 Infusjonsskjema Campto mono.pdfPB0847 Infusjonsskjema Campto mono.pdfpdf79032
PB0848 Infusjonsskjema Cetuximab vedlikeholdskur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0848 Infusjonsskjema Cetuximab vedlikeholdskur.pdfPB0848 Infusjonsskjema Cetuximab vedlikeholdskur.pdfpdf120603
PB0849 Infusjonsskjema Cetuximab+FLIRI 1. kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0849 Infusjonsskjema Cetuximab+FLIRI 1. kur.pdfPB0849 Infusjonsskjema Cetuximab+FLIRI 1. kur.pdfpdf196050
PB0850 Infusjonsskjema Cetuximab+FLIRI 2. kur og videre.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0850 Infusjonsskjema Cetuximab+FLIRI 2. kur og videre.pdfPB0850 Infusjonsskjema Cetuximab+FLIRI 2. kur og videre.pdfpdf131460
PB0851 Infusjonsskjema Cetuximab+Irinotecan 1. kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0851 Infusjonsskjema Cetuximab+Irinotecan 1. kur.pdfPB0851 Infusjonsskjema Cetuximab+Irinotecan 1. kur.pdfpdf195529
PB0852 Infusjonsskjema Cetuximab+Irinotecan 2. kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0852 Infusjonsskjema Cetuximab+Irinotecan 2. kur.pdfPB0852 Infusjonsskjema Cetuximab+Irinotecan 2. kur.pdfpdf130643
PB0853 Infusjonsskjema FLIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0853 Infusjonsskjema FLIRI.pdfPB0853 Infusjonsskjema FLIRI.pdfpdf92552
PB0854 Infusjonsskjema FLOX.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0854 Infusjonsskjema FLOX.pdfPB0854 Infusjonsskjema FLOX.pdfpdf91481
PB0855 Infusjonsskjema FLV.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0855 Infusjonsskjema FLV.pdfPB0855 Infusjonsskjema FLV.pdfpdf88886
PB0856 Infusjonsskjema Panitumumab.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0856 Infusjonsskjema Panitumumab.pdfPB0856 Infusjonsskjema Panitumumab.pdfpdf17850
PB0857 Infusjonsskjema Xelox metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB0857 Infusjonsskjema Xelox metastatisk.pdfPB0857 Infusjonsskjema Xelox metastatisk.pdfpdf23322
PB1582 Infusjonsskjema FOLFOXIRI.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6568 Infusjonsskjema Colorektal/PB1582 Infusjonsskjema FOLFOXIRI.pdfPB1582 Infusjonsskjema FOLFOXIRI.pdfpdf147059

​​

Ani - kurskjema (DS6642)

PB0919 Kurskjema Anal-Paclitaxel.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6642 Kurskjema Ani/PB0919 Kurskjema Anal-Paclitaxel.pdfPB0919 Kurskjema Anal-Paclitaxel.pdfpdf128655
PB0918 Kurskjema Mitomycin+5-Fu.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6642 Kurskjema Ani/PB0918 Kurskjema Mitomycin+5-Fu.pdfPB0918 Kurskjema Mitomycin+5-Fu.pdfpdf61825
PB0917 Kurskjema Anal-FuMi.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6642 Kurskjema Ani/PB0917 Kurskjema Anal-FuMi.pdfPB0917 Kurskjema Anal-FuMi.pdfpdf57767
PB0914 Kurskjema Anal-CiFu.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6642 Kurskjema Ani/PB0914 Kurskjema Anal-CiFu.pdfPB0914 Kurskjema Anal-CiFu.pdfpdf43658


Ani  - infusjonsskjema

PB0817 Infusjonsskjema Anal-Cifu.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6643 Infusjonsskjema Ani/PB0817 Infusjonsskjema Anal-Cifu.pdfPB0817 Infusjonsskjema Anal-Cifu.pdfpdf37542
PB0818 Infusjonsskjema Anal-FuMi.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6643 Infusjonsskjema Ani/PB0818 Infusjonsskjema Anal-FuMi.pdfPB0818 Infusjonsskjema Anal-FuMi.pdfpdf23160
PB0819 Infusjonsskjema Anal-Paclitaxel.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6643 Infusjonsskjema Ani/PB0819 Infusjonsskjema Anal-Paclitaxel.pdfPB0819 Infusjonsskjema Anal-Paclitaxel.pdfpdf195042


Nevroendokrin - kurskjema (DS6560)​

PB0992 Kurskjema Cis+Eto Nevroendokrin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6560 Kurskjema Nevroendokrin/PB0992 Kurskjema Cis+Eto Nevroendokrin.pdfPB0992 Kurskjema Cis+Eto Nevroendokrin.pdfpdf157365
PB0993 Kurskjema Streptozotocin_5FU.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6560 Kurskjema Nevroendokrin/PB0993 Kurskjema Streptozotocin_5FU.pdfPB0993 Kurskjema Streptozotocin_5FU.pdfpdf160101
PB0994 Kurskjema Streptozotocin+Caelyx.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6560 Kurskjema Nevroendokrin/PB0994 Kurskjema Streptozotocin+Caelyx.pdfPB0994 Kurskjema Streptozotocin+Caelyx.pdfpdf149441
PB1400 Kurskjema Kap+Tem.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6560 Kurskjema Nevroendokrin/PB1400 Kurskjema Kap+Tem.pdfPB1400 Kurskjema Kap+Tem.pdfpdf310241
PB1497 Karbo+Eto Nevroendokrin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6560 Kurskjema Nevroendokrin/PB1497 Karbo+Eto Nevroendokrin.pdfPB1497 Karbo+Eto Nevroendokrin.pdfpdf240236
PB1497 Kurskjema Karbo+Eto Nevroendokrin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6718 Kurskjema Gastro/DS6560 Kurskjema Nevroendokrin/PB1497 Kurskjema Karbo+Eto Nevroendokrin.pdfPB1497 Kurskjema Karbo+Eto Nevroendokrin.pdfpdf240122

​​
​Nevroendokrin  - infusjonsskjema​

PB0895 Infusjonsskjema Cis-Eto Nevroendokrin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6570 Infusjonsskjema Nevroendokrin/PB0895 Infusjonsskjema Cis-Eto Nevroendokrin.pdfPB0895 Infusjonsskjema Cis-Eto Nevroendokrin.pdfpdf116968
PB0896 Infusjonsskjema Strepto+5-FU induksjonskur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6570 Infusjonsskjema Nevroendokrin/PB0896 Infusjonsskjema Strepto+5-FU induksjonskur.pdfPB0896 Infusjonsskjema Strepto+5-FU induksjonskur.pdfpdf43804
PB0897 Infusjonsskjema Strepto+5-FU vedlikeholdskur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6570 Infusjonsskjema Nevroendokrin/PB0897 Infusjonsskjema Strepto+5-FU vedlikeholdskur.pdfPB0897 Infusjonsskjema Strepto+5-FU vedlikeholdskur.pdfpdf22470
PB1497 Infusjonsskjema Karbo-Eto Nevroendokrin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6570 Infusjonsskjema Nevroendokrin/PB1497 Infusjonsskjema Karbo-Eto Nevroendokrin.pdfPB1497 Infusjonsskjema Karbo-Eto Nevroendokrin.pdfpdf93859
PB1498 Infusjonsskjema Carbo-Eto Nevroendokrin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6719 Infusjonsskjema Gastro/DS6570 Infusjonsskjema Nevroendokrin/PB1498 Infusjonsskjema Carbo-Eto Nevroendokrin.pdfPB1498 Infusjonsskjema Carbo-Eto Nevroendokrin.pdfpdf93857


Fant du det du lette etter?