Bryst

(DS6550)

Kurbeskrivelser og infusjonsskjema for brystkreft.

Brystkreft - kurs​kjema

PB0920 Kurskjema Adriamycin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0920 Kurskjema Adriamycin.pdfPB0920 Kurskjema Adriamycin.pdf
PB0921 Kurskjema Caelyx.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0921 Kurskjema Caelyx.pdfPB0921 Kurskjema Caelyx.pdf
PB0923 Kurskjema EC-90 neoadjuvant eller adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0923 Kurskjema EC-90 neoadjuvant eller adjuvant.pdfPB0923 Kurskjema EC-90 neoadjuvant eller adjuvant.pdf
PB0925 Kurskjema EC-60 palliativt.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0925 Kurskjema EC-60 palliativt.pdfPB0925 Kurskjema EC-60 palliativt.pdf
PB0926 Kurskjema Gemcitabin Ca mamma.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0926 Kurskjema Gemcitabin Ca mamma.pdfPB0926 Kurskjema Gemcitabin Ca mamma.pdf
PB0927 Kurskjema Trastuzumab adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0927 Kurskjema Trastuzumab adjuvant.pdfPB0927 Kurskjema Trastuzumab adjuvant.pdf
PB0928 Kurskjema Ixoten Ca mamma.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0928 Kurskjema Ixoten Ca mamma.pdfPB0928 Kurskjema Ixoten Ca mamma.pdf
PB0929 Kurskjema Navelbine.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0929 Kurskjema Navelbine.pdfPB0929 Kurskjema Navelbine.pdf
PB0930 Paclitaxel neoadjuvant og adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0930 Paclitaxel neoadjuvant og adjuvant.pdfPB0930 Paclitaxel neoadjuvant og adjuvant.pdf
PB0931 Paclitaxel ukedose metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0931 Paclitaxel ukedose metastatisk.pdfPB0931 Paclitaxel ukedose metastatisk.pdf
PB0933 Kurskjema Docetaxel metastatisk.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0933 Kurskjema Docetaxel metastatisk.pdfPB0933 Kurskjema Docetaxel metastatisk.pdf
PB0934 Kurskjema Docetaxel neoadjuvant og adjuvant.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0934 Kurskjema Docetaxel neoadjuvant og adjuvant.pdfPB0934 Kurskjema Docetaxel neoadjuvant og adjuvant.pdf
PB0935 Kurskjema Xeloda Ca mamma.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB0935 Kurskjema Xeloda Ca mamma.pdfPB0935 Kurskjema Xeloda Ca mamma.pdf
PB1127 Kurskjema Erbulin.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB1127 Kurskjema Erbulin.pdfPB1127 Kurskjema Erbulin.pdf
PB1294 Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB1294 Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel.pdfPB1294 Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel.pdf
PB1588 Kurskjema Carboplatin21 TN eller BRCApos.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB1588 Kurskjema Carboplatin21 TN eller BRCApos.pdfPB1588 Kurskjema Carboplatin21 TN eller BRCApos.pdf
PB1589 Kurskjema Pertuzumab-Trastuzumab neoadjuvant kombinert med taxan ved HER2+ sykdom.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6514 Kurskjema/DS6550 Kurskjema Bryst/PB1589 Kurskjema Pertuzumab-Trastuzumab neoadjuvant kombinert med taxan ved HER2+ sykdom.pdfPB1589 Kurskjema Pertuzumab-Trastuzumab neoadjuvant kombinert med taxan ved HER2+ sykdom.pdf


​Brystkreft - infusjonsskjema​

PB0820 Infusjonsskjema Caelyx.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0820 Infusjonsskjema Caelyx.pdfPB0820 Infusjonsskjema Caelyx.pdf
PB0821 Infusjonsskjema EC90.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0821 Infusjonsskjema EC90.pdfPB0821 Infusjonsskjema EC90.pdf
PB0822 Infusjonsskjema Gemcitabin Ca mamma.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0822 Infusjonsskjema Gemcitabin Ca mamma.pdfPB0822 Infusjonsskjema Gemcitabin Ca mamma.pdf
PB0823 Infusjonsskjema Herceptin adjuvant 1. kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0823 Infusjonsskjema Herceptin adjuvant 1. kur.pdfPB0823 Infusjonsskjema Herceptin adjuvant 1. kur.pdf
PB0824 Infusjonsskjema Herceptin adjuvant 2. kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0824 Infusjonsskjema Herceptin adjuvant 2. kur.pdfPB0824 Infusjonsskjema Herceptin adjuvant 2. kur.pdf
PB0826 Infusjonsskjema Navelbine.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0826 Infusjonsskjema Navelbine.pdfPB0826 Infusjonsskjema Navelbine.pdf
PB0827 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 1.kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0827 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 1.kur.pdfPB0827 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 1.kur.pdf
PB0828 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 2. kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0828 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 2. kur.pdfPB0828 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 2. kur.pdf
PB0829 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 3.kur.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0829 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 3.kur.pdfPB0829 Infusjonsskjema Taxol+Herceptin 3.kur.pdf
PB0830 Infusjonsskjema Docetaxel.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0830 Infusjonsskjema Docetaxel.pdfPB0830 Infusjonsskjema Docetaxel.pdf
PB0831 Infusjonsskjema Ukentlig Taxol kur 1+2.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0831 Infusjonsskjema Ukentlig Taxol kur 1+2.pdfPB0831 Infusjonsskjema Ukentlig Taxol kur 1+2.pdf
PB0832 Infusjonsskjema Ukentlig Taxol kur 3 og videre.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB0832 Infusjonsskjema Ukentlig Taxol kur 3 og videre.pdfPB0832 Infusjonsskjema Ukentlig Taxol kur 3 og videre.pdf
PB1255 Infusjonsskjema EC60.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB1255 Infusjonsskjema EC60.pdfPB1255 Infusjonsskjema EC60.pdf
PB1293 Infusjonsskjema Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel.pdfhttps://unn.no/Documents/Kjemoterapi - kurskjema og infusjonsskjema/DS6698 Infusjonsskjema/DS6563 Infusjonsskjema Bryst/PB1293 Infusjonsskjema Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel.pdfPB1293 Infusjonsskjema Pertuzumab-Trastuzumab-Docetaxel.pdf

​​

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)